Jakość relacji i sojuszu terapeutycznego  

Jakość relacji i sojuszu terapeutycznego  

Zapraszamy na czwarty bezpłatny webinar online pt. " Jakość relacji i sojuszu terapeutycznego w psychoterapii uzależnień"  z cyklu poświęconego terapii uzależnień realizowanego przez Fundację ETOH na zlecenie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU
Termin 25 lipca 2024 godz. 14.00-15.30.

Link do webinaru dostaniecie Państwo dzień przed wykładem. W razie problemów prosimy pisać na adres profilaktyka@etoh.edu.pl

Wykład wygłosi:

Lidia Cierpiałkowska  prof. zw., psycholożka, psychoterapeutka, superwizorka terapii uzależnień, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. 

Badania nad skutecznością różnych modalności psychoterapii zaburzeń psychicznych i zachowania wskazują na istotny wpływ czynników leczących specyficznych, jak i wspólnych, czyli relacji i przymierza terapeutycznego. Koncepcje sojuszu terapeutycznego ewoluowały od modeli psychodynamicznych do podejścia transteoretycznego, które znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Najwięcej badań przeprowadzono nad znaczeniem sojuszu terapeutycznego na pierwszych etapach leczenia osób uzależnionych od alkoholu; najmniej osób z podwójną diagnozą, np. z zaburzeniami osobowości.

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badań i własnych refleksji w obszarze: 1) współczesnych koncepcji przymierza terapeutycznego i ich zastosowania w terapii uzależnień; 2) trójczłonowego modelu czynników wpływających na fluktuację przemierza uwzględniającego cechy pacjenta, terapeuty i jakość relacji terapeutycznej; 3) fluktuacje przymierza terapeutycznego naturalne i związane z ryzykiem przedwczesnego zakończenia (wypadnięcia) psychoterapii; 4) strategie naprawy przymierza terapeutycznego i wpływ naprawy przymierza dla wystąpienia pożądanej zmiany u pacjenta.

Zapisy poprzez link - https://forms.gle/6exVcz6bCjLhjM1w9