Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w KURSIE POMOCY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach wsparcia dziennego. Kurs zawiera istotne zagadnienia związane z obecnością problemu alkoholowego w rodzinie, funkcjonowaniu jej jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji psychospołecznej dzieci i ich mechanizmów obronnych. Szkolenie opiera się na koncepcji pomocy dziecku i rodzinie, uwzględniającej zmianę schematów w obszarze poznawczym, emocji oraz zachowań w kontekście pracy grupowej z dziećmi oraz pracy z rodzicem.

Zaproponujemy najbardziej aktualne formy pracy z dziećmi i rodziną w obszarze pracy grupowej i w kontekście indywidualnej pracy terapeutycznej oraz z całą rodziną, tj. m.in. techniki poznawczo-behawioralne, mindfulness, focusing, dramę - techniki aktywizujące grupę, gry planszowe, karciane o charakterze terapeutycznym i rozwojowym, elementy storytellingu oraz techniki pracy z wykorzystaniem przytulanek. 

Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Kurs skierowanych jest do:

  • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych; 
  • osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym lub przygotowujących się do takiej pracy.

Opłata organizacyjna za udział w całym kursie wynosi: 200 zł

Uczestnicy kursu mają zapewnione: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie wraz z serwisem kawowym, nocleg oraz zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Kurs obejmuje 120 godzin zajęć: w tym 100 godz. warsztatów, 16 godz. seminariów i 4 godz. wykładu, odbędzie się podczas pięciu 3-dniowych sesji po 24 godz. 

Terminy sesji:

  • sesja I 29.09-2.10.2022 r.
  • sesja II  14-16.10.2022 r.
  • sesja III 28-30.10.2022 r.
  • sesja IV 18-20.11.2022 r.
  • sesja V  2-4.12.2022 r.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Kryteria udziału w projekcie:

  • przynależność do grupy odbiorców: wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych; osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym lub przygotowujące się do takiej pracy.
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (liczy się kolejność zgłoszeń).

Na kurs w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby z wyższym wykształceniem lub studenci ostatniego roku wydziałów humanistycznych, pracujące z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

WYPEŁNIONE CZYTELNIE, PODPISANE ORYGINALNYM PODPISEM I ZESKANOWANE ZGŁOSZENIE należy przesłać do 19 września 2022 r. na adres mailowy: bmoczulska@etoh.edu.pl

Zgłoszenie się do udziału w kursie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na niego. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji, szczegółach zajęć oraz numer konta, na które należy wnieść opłatę organizacyjną. Wniesienie opłaty gwarantuje ostatecznie udział w zajęciach.

Osoby niezakwalifikowane ze względu na niespełnienie warunków rekrutacji lub brak miejsc również otrzymają stosowną informację. Liczba miejsca na kursie jest ograniczona.

Informacji o kursie udziela p. Barbara Moczulska tel. 604 616 122; e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl

„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

 

Pliki do pobrania