Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić

Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić

Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić

Szkolenie on-line

Szkolenie jest adresowane do:

  • realizatorów programów profilaktycznych, członków GKRPA, nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, psychologów.

Zakres tematyczny szkolenia "Profilaktyka w szkole - co jest skuteczne, a czego lepiej nie robić"

  • Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli usystematyzować wiedzę na temat profilaktyki zachowań ryzykownych, podstaw naukowych podejmowanych działań oraz strategii: skutecznych i nieskutecznych. Poznają rekomendacje dotyczące realizacji profilaktyki w szkole, zgodnie z międzynarodowymi standardami, a także będą mogli przyjrzeć się i podzielić doświadczeniem pracy własnej. Szkolenie pozwoli spojrzeć szerzej na środowisko szkolne, potrzeby i obowiązki - nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny z zastosowaniem dyskusji, burz mózgów oraz ćwiczeń.

Szkolenie prowadzi: BARTOSZ KEHL

Pedagog, zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat profilaktyki opartej na naukowych podstawach oraz upowszechnianiem programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Trener kilku rekomendowanych programów profilaktycznych. Od roku 2014 pracuje w Dziale Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Od roku 2020 pełnił w nim funkcję kierownika, po przekształceni instytucji, od 2021 objął stanowisko kierownika działu o tej samej nazwie w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

METODA PRACY:

Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom. 
W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

- Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
- Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
- Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji PDF;
- Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

Informacje organizacyjne:

Wtorek, 20 czerwca 2023 r. godz. 17.00-20.00
4 godziny dydaktyczne
Okazyjna cena tylko 210 zł
Zniżka grupowa - od 3 osób - cena udziału = 180 zł / osoba.

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu:

1. Wypełnienij formularz zgłoszeniowy online - Kliknij Tu

oraz

Opłać szkolenie na dane:

PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, 
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa
22 836 80 89

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia ("profilaktyka kehl").

Wyślij nam potwierdzenie przelewu na e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl – najpóźniej 16 czerwca 2023 r. do godz. 13.

Do zobaczenia!