„Razem z Ukrainą” - «Разом з Україною»

„Razem z Ukrainą” - «Разом з Україною»

„Razem z Ukrainą” - «Разом з Україною»

Projekt pt.: „Razem z Ukrainą” jest propozycją działań pedagogiczno-psychologicznych kierowanych do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 r. Od 28 lutego 2022 roku zapewniamy schronienie uchodźcom, z naszej ośrodka skorzystało już ponad 300 osób.  Informacje zwrotne otrzymane od rodziców, których dzieci lub oni sami skorzystali z naszej pomocy wskazują na dużą potrzebę realizowania oddziaływań w zakresie rozwoju umiejętności adaptacyjnych, edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz rodziców. Głównie wskazują oni na zajęcia, które w naszej placówce wsparcia dziennego działają od kilku lat w ramach wielu projektów, a które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, tj.: zajęcia z terapii biofeedback, zajęcia z terapii pedagogicznej, wsparcie psychologiczne. Działania zawarte w projekcie realizowane będą w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Ośrodku Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” oraz w siedzibie Fundacji ETOH. Projekt realizowany będzie przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Miejsce realizacji zadania:
Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży "Pępek" Fundacji ETOH Warszawa, ul. Hoża 41

Fundacja ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6

Zrealizujemy zajęcia indywidualne:

1. W ramach działań pedagogicznych zajęcia z biofeedback

Zapraszamy 10 osób w wieku  5 - 21 lat . Każdy uczestnik skorzysta z 11 godzinnych spotkań 

Celem zajęć jest pomoc dzieciom i młodym osobom poradzić sobie ze stresem, brakiem koncentracji, nadpobudliwością psychoruchową regulowaniem trudnych emocji oraz odreagowaniem traumy.

Zajęcia odbywać się będą w lipcu i sierpniu. W zależności od dnia tygodnia w innych godzinach. Spotkanie z dzieckiem będzie poprzedzone konsultacją z rodzicem.

2. W ramach działań pedagogicznych zajęcia z terapii pedagogicznej

Zapraszamy 10 dzieci  w wieku 4-15 lat. Każdy uczestnik skorzysta z 12 zajęć dwugodzinnych i 1 zajęcia jednogodzinnego.  

Celem zajęć jest wsparcie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, rozwinięciu relacji społecznych, wzmocnieniu kompetencji edukacyjnych oraz wzmacnianie dzieci i nastolatków w obszarze samodzielności, radzenia sobie z emocjami. 

Zajęcia odbywać się będą  od lipca 2022 r. W zależności od dnia tygodnia w innych godzinach.

Spotkanie z dzieckiem będzie poprzedzone konsultacją z rodzicem.

3. Konsultacje dla rodziców

Zapraszamy 10 rodziców do skorzystania z 5 konsultacji psychologiczno pedagogicznych. 

Celem jest wsparcie emocjonalne rodziców w procesie wychowania dzieci. Wspólnie przyjrzymy się problemom i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak można pomóc dziecku i rodzinie. 

Zajęcia odbywać się będą  od września do grudnia.  

4. Wsparcie psychologiczne w kontakcie indywidualnym dla dzieci i młodzieży w wieku 4-21 lat

Zapraszamy 5 dzieci w wieku 5-21 lat do skorzystania z pomocy w terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Będziemy zajmować się bieżącymi trudnościami dzieci w odniesieniu do ich funkcjonowania w domu, środowisku rówieśniczym i w odniesieniu do sytuacji w Ukrainie. 

Zajęcia odbywać się będą  od września do grudnia.  

5. Nauka zdalna

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy 5 stanowisk do nauki zdalnej. Laptopy podpięte do sieci internetowej umożliwią uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w Ukrainie, czy innych zajęciach organizowanych przez macierzyste szkoły. Dzieci będą mogły też brać udział w kursach zorganizowanych w Polsce, np. kurs on-line nauki języka polskiego.

6. Wycieczki turystyczne i wyjście do kina.

W okresie od lipca do grudnia odbędą się 3 wycieczki po Warszawie oraz wyjście do kina. 

7. Osobom uczestniczącym w programie zapewniamy posiłek, wodę i przekąski. 

Zapisów na zajęcia dokonywać można poprzez system (https://wsparciedzieci.nabor.pcss.pl/) 

 

Проект «Разом з Україною» – це пропозиція педагогічної та психологічної діяльності, спрямованої на дітей та підлітків із сімей громадян України, які приїжджають до Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом у 2022 році. З 28 лютого 2022 року ми надаємо притулок біженцям, нашим центром скористалося вже понад 300 осіб. Відгуки батьків, чиї діти або вони самі скористалися нашою допомогою, свідчать про велику потребу в реалізації взаємодії у розвитку адаптаційних, освітніх, соціальних та емоційних навичок дітей, підлітків та батьків. В основному вони вказують на заходи, які вже кілька років проводяться в нашому стаціонарі в рамках багатьох проектів і викликають великий інтерес, тобто заняття з біологічного зворотного зв’язку, заняття з педагогічної терапії, психологічний супровід. Діяльність, включена в проект, проводитиметься в Спеціалізованому центрі щоденної підтримки в Центрі профілактики та соціотерапії для дітей та молоді «Pępek» і в офісі Фонду ETOH.

Місце виконання завдання

Центр превентивної та соціотерапії для дітей та молоді «Pępek» Фундації ETOH Варшава, вул. Hoża 41

Фундація ETOH, Варшава, вул. Мщоновська 6

Ми організуємо індивідуальні заняття:

 1. У рамках педагогічної діяльності проводяться заняття з використанням методу біологічного зворотного зв’язку (БЗЗ).  

Запрошуємо 10 осіб віком від 5 до 21 року.  Кожен учасник отримає 11-годинні зустрічі  Мета занять – допомогти дітям та молоді впоратися зі стресом, відсутністю концентрації, психомоторною гіперактивністю, регулювати важкі емоції та впоратися з травмою.

 Заняття проводитимуться в липні та серпні.  Залежно від дня тижня в різний час.  Зустрічі з дитиною буде передувати консультація з батьками.

2. У рамках педагогічної діяльності заняття з педагогічної терапії

 Запрошуємо 10 дітей 4-15 років.  Кожен учасник отримає 12 двогодинних уроків та 1 одногодинний урок.

 Метою занять є підтримка дітей у формуванні позитивного Я-образу, розвитку соціальних відносин, зміцнення освітніх компетенцій та зміцнення дітей та підлітків у сфері самостійності та боротьби з емоціями.

 Заняття проводитимуться з липня 2022 р. Різні години залежно від дня тижня.

 Зустрічі з дитиною буде передувати консультація з батьками. 

 3. Консультація для батьків

 Запрошуємо 10 батьків скористатися 5 психолого-педагогічними консультаціями.

 Мета – емоційно підтримати батьків у процесі виховання дітей.  Разом ми розглянемо проблеми та спробуємо відповісти на питання, як допомогти дитині та родині.

 Заняття проводитимуться з вересня по грудень.

 4. Психологічний супровід в індивідуальному контакті для дітей та підлітків 4-21 року

 Ми запрошуємо 5 дітей віком від 5 до 21 року отримати користь від короткострокової терапії, орієнтованої на рішення.  Ми розберемося з сучасними труднощами дітей щодо їхнього функціонування вдома, в оточенні однолітків та щодо ситуації в Україні.

 Заняття проводитимуться з вересня по грудень.

5. Дистанційне навчання

Ми підготували 5 засобів дистанційного навчання для дітей та підлітків.  Ноутбуки, підключені до Інтернету, дозволять брати участь в уроках, які проводяться в Україні, чи інших заходах, організованих місцевими школами.  Діти також зможуть брати участь у курсах, організованих у Польщі, як-от он-лайн курс польської мови.

6. Туристичні походи та відвідування кінотеатрів.

У період з липня по грудень буде 3 екскурсії по Варшаві та відвідування кінотеатру.

7. Ми забезпечуємо людей, які беруть участь у програмі, їжею, водою та закусками.

Реєстрація на курс через систему (https://wsparciedzieci.nabor.pcss.pl/)