"Uzależnienia seniorów: uwarunkowania, typowe problemy, profesjonalna pomoc"

Szkolenie online

"Uzależnienia seniorów: uwarunkowania, typowe problemy, profesjonalna pomoc"

 

Informacje organizacyjne:

Piatek, 15 grudnia 2023 r.
Godziny szkolenia: 10:00-15:00
Koszt: 250 zł

Prowadząca: Barbara Czardybon
Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych zajęć.  

 

Zaburzenia procesów oceny i trudności decyzyjne to tylko część trudności, z którymi mierzą się osoby dożywające później starości. Problematyczne okazuje się traktowanie jako swoistych dla wieku zachowań mogących świadczyć o problemie z uzależnieniem.

Szkolenie będzie poświęcone czynnikom ryzyka i czynnikom chroniącym w profilaktyce uzależnień seniorów, typowym problemom oraz wczesnym interwencjom terapeutycznym w szerokim spectrum zachowań ryzykownych tej grupy wiekowej. Uwzględniona zostanie sytuacja osób z dłuższą historią nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

Program szkolenia:

I.  Zależność przebiegu procesu starzenia od wcześniejszych zachowań zdrowotnych i stylu życia. Zachowania kontynuowane przez osoby w wieku poprodukcyjnym o niekorzystnym wpływie: palenie papierosów, spożywanie alkoholu. Czynniki ryzyka obniżenia poczucia jakości życia w okresie późnej dorosłości (utrata ról życiowych, wielochorobowość i in.). 

II.  Trudności związane z diagnozą uzależnień i leczeniem farmakologicznym osób starszych. Uzależnienia chemiczne a choroby układu nerwowego, krwionośnego i oddechowego.

III.  Wzorce korzystania z Internetu i hazard patologiczny w populacji seniorów.

IV.  Wstyd i bierne nastawienie do życia jako czynniki blokujące zwrócenie się o pomoc i korzystanie ze wsparcia. Znaczenie i przykłady wczesnych interwencji terapeutycznych wobec osób starszych z podejrzeniem uzależnienia. Elastyczność organizacji procesu terapeutycznego dedykowanego seniorom. Redukcja strat jako cel terapii.

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka 
w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Współtworzy zespół dydaktyczny Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W ramach praktyki prywatnej przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

METODA PRACY:

Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom . 
 W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia
 
W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

·         pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
·         doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
·         autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
·         zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
·         dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.
 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się  https://forms.gle/w6579B1Ruz293EZx7

i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – seniorzy

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 
KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 10 grudnia 2023 r. roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl