Szkolenia dla pracowników oświaty z Warszawy- zapraszamy!

Aktualności MCPS
09 października 2023

MCPS "Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień"

Fundacja ETOH na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „WYKORZYSTANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ”. Szkolenie realizowane dla osób z terenu województwa mazowieckiego.

Aktualności Akademia Kompetencji
16 października 2023

Akademia Kompetencji "Niebieskie Karty" bezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie Akademia Kompetencji "Niebieskie Karty" 16-18.10.2023 r.

Aktualności Szkolna Interwencja Profilaktyczna
25 października 2023

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Fundacja ETOH oraz Urząd m.st Warszawy zaprasza na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców z warszawskich szkół dotyczące podejmowania interwencji wobec uczniów, którzy używaja środków psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków.

Aktualności Szkolenie przygotowujące realizatorów programu
28 października 2023

Szkolenie przygotowujące realizatorów programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Celem szkolenia jest przygotowanie realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” - warsztatów dla rodziców, pragnących poszerzyć swoje umiejętności rodzicielskie, szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Aktualności Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online
02 września 2023

Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi założeniami i zasadami Dialogu Motywującego oraz zwiększenie umiejętności komunikacji prowadzonej w jego nurcie.

Aktualności Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa
30 czerwca 2023

Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym - Warszawa

Kurs uwzględnia kompleksowe podejście do tematu socjoterapii, w oparciu o zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie. Kładzie nacisk na pracę z dzieckiem i rodziną w placówkach wsparcia dziennego.