Szkolenia otwarte - zapraszamy!

Aktualności BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. LUBELSKIEGO
08 sierpnia 2022

BEZPŁATNA NARADA SZKOLENIOWA DLA WOJ. LUBELSKIEGO

Celem narady jest m.in. merytoryczne wsparcie samorządu gminnego w zakresie zmian w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które wprowadziła Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Aktualności Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.
24 września 2022

Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.

Używanie i nadużywanie środków psychoaktywnych przez Pracowników. Aspekty prawne kontrolowania Pracowników pod kątem zażywania przez nich środków psychoaktywnych. Zasady udzielania wsparcia Pracownikom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

Aktualności Dialog Motywujący - warsztaty rozwoju umiejętności
20 sierpnia 2022

Dialog Motywujący - warsztaty rozwoju umiejętności

Dzięki udziale w szkoleniu nauczysz się jeszcze skuteczniej motywować swoich rozmówców, klientów i pacjentów do zmiany i konsekwentnej pracy nad własnym rozwojem. Dzięki metodzie warsztatowej przećwiczysz nowe umiejętności i zaimplementujesz je do swojej codziennej pracy, podnosząc jej efektywność i zadowolenie Twoich klientów.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
04 października 2022

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.