Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.

Uzależnienia w środowisku pracy. Szkolenie dla kadry kierowniczej.

Plan szkolenia:

1.     Używanie i nadużywanie środków psychoaktywnych przez Pracowników:

 • alkohol i inne substancje zmieniające świadomość oraz ich wpływ na zdrowie i jakość pracy,
 • rozpoznawanie sygnałów i symptomów świadczących o problematycznym spożywaniu alkoholu oraz zażywaniu substancji odurzających i psychotropowych.

2.     Aspekty prawne kontrolowania Pracowników pod kątem zażywania przez nich środków psychoaktywnych: 

 • przepisy prawa, 
 • orzecznictwo, 
 • współpraca  z organami powołanymi do ochrony porządku publicznego,
 • planowane zmiany w przepisach.

3.     Zasady udzielania wsparcia Pracownikom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i zachowaniami spowodowanymi używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych:

 • jak i kiedy warto wspierać Pracowników?;
 • pracownik leczący się w systemie lecznictwa odwykowego: aspekty prawne, orzecznictwo;
 • rola Przełożonego w motywowaniu do zmiany.

Notka trenerska: dr Barbara Czardybon

Doświadczenie zawodowe:  

Od 2020 r. prowadzę własną działalność gospodarczą: „Barbara Czardybon Gabinet Psychoterapii i Terapii Uzależnień”. 

Prowadzę szkolenia w dwóch obszarach:

 • obszar kompetencji psychospołecznych, m.in.: komunikacja interpersonalna, rozwój kompetencji osobistych;
 • obszar profilaktyki oraz terapii problemów psychicznych, m.in.: uzależnienia chemiczne i behawioralne, zaburzenia osobowości; prowadzę szkolenia dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi, zajęcia dydaktyczne z coachingu i psychoterapii ze studentami na Wydziale Humanistycznym oraz w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Doświadczenie dydaktyczne i trenerskie zdobywałam w latach 2008–2017, pracując jako nauczyciel akademicki na kilkunastu uczelniach w kraju. Od 2017 pracuję jako psychoterapeuta i terapeuta uzależnień.

Wykształcenie/studia podyplomowe:

2022 – Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 40: Specjalista w zakresie pomocy psychologicznej dla par

2022 – Studium Pomocy Psychologicznej dla Par – II. stopień, IPZ PTP w Warszawie 

2021 – Studium Pomocy Psychologicznej dla Par – I. stopień, IPZ PTP w Warszawie

2021 – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, IPZ PTP w Warszawie (szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej)

2020 – Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, IPZ PTP w Warszawie 

2017 –  Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego, IPZ PTP w Warszawie 

2017 –  Trener treningu interpersonalnego – zaawansowane narzędzie trenerskie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach 

2016 – Akademia Trenerów Biznesu, SWPS w Katowicach 

2015 – Akademia Profesjonalnego Coachingu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Sposób pracy:

Jako trener mam na uwadze główny cel szkolenia, a także charakterystykę Uczestników wraz z ich wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie szkoleń. Podczas szkoleń bazuję na kompetencjach coacha, dzięki czemu jestem w stanie wzmacniać i rozwijać zaangażowanie Uczestników. W pracy z grupami ważny jest dla mnie przekaz merytoryczny. Jednocześnie dbam o to, by moje szkolenia odbywały się w atmosferze partnerskiej. Chętnie wykorzystuję moc metafory.

Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

Notka trenerska: Jarosław Stolarczyk

Doświadczenie zawodowe:

Od 2014 r. prowadzę własną działalność gospodarczą: „PERCEPCJA Szkolenia i warsztaty Jarosław Stolarczyk”. 

Prowadzę szkolenia w dwóch obszarach:

 • obszar kompetencji psychospołecznych, m.in.: zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników, obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój kompetencji osobistych;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy; prowadzę szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych, szkolenia BHP na kursach zawodowych, zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku Zarządzanie BHP w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Doświadczenie trenerskie zdobywałem w latach 2001– 2013, pracując jako trener wewnętrzny w Poczcie Polskiej; rolę trenera wewnętrznego pełniłem będąc równocześnie zatrudniony na stanowiskach kierowniczych: naczelnik urzędu, kierownik działu sprzedaży, koordynator sprzedaży.

Wykształcenie/studia podyplomowe:

2019 – Trener zdolności poznawczych – pamięć, uwaga, twórczość, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

2016 – Rekomendacja Trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/410: Trener umiejętności psychospołecznych

2015 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

2014 – Akademia Trenerów Biznesu, WSB w Dąbrowie Górniczej

2001 – Szkolenie trenerów wewnętrznych Poczty Polskiej

Sposób pracy:

Styl pracy trenerskiej dostosowuję do celów szkolenia oraz charakterystyki Uczestników i ich wcześniejszych doświadczeń w zakresie szkoleń. Podczas szkoleń wykorzystuję własne doświadczenia z życia zawodowego, co w pracy z osobami dorosłymi pozwala budować dobre relacje i zaangażowanie Uczestników. Do moich podstawowych narzędzi trenerskich umożliwiających aktywny kontakt z grupą i budowanie otwartych relacji należy m.in.: dyskusja grupowa, humor, metafora i analogia.

Informacje organizacyjne:

Kiedy: 24 września 2022 r. w godz. 9-16
Jak: Szkolenie stacjonarne
Gdzie: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych,
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa
Godzin dydaktycznych: 8
Potwierdzenie udziału: Tak

Twoja inwestycja: 620 zł / osoba

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu:

1.     Pobierz, wypełnij i wyślij nam formularz zgłoszenia (na adres profilaktyka@etoh.edu.pl) - link poniżej w Plikach do pobrania.

2.     Opłać szkolenie na dane:

PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

3.     Wyślij nam potwierdzenie przelewu na e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl – najpóźniej poprzedniego dnia roboczego przed rozpoczęciem szkolenia do godz. 13.

Do zobaczenia!

Pliki do pobrania