VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

VII edycja szkolenia pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

Informacje organizacyjne:

sobota-niedziela, 25-26.03.2023 r.
Godziny szkolenia: 9:00-14:00
Cena: okazyjna cena tylko 410 zł
Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godzin dydaktycznych zajęć.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2023 r.

Szkolenie polecamy:

·         specjalistom terapii uzależnień,

·         instruktorom terapii uzależnień,

·         psychoterapeutom,

·         osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,

·         psychologom.

Zakres tematyczny szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w procesie diagnozy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków osób wykonujących prestiżowe zawody lub zajmujących eksponowane stanowiska, oraz w dalszej pracy terapeutycznej im dedykowanej. Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc. Wysokofunkcjonujący uzależnieni na pierwszy rzut oka niewiele mają wspólnego ze stereotypowym obrazem alkoholika z tzw. nizin społecznych. Przez wiele lat zachowują zdolność skutecznego działania, odnoszą sukcesy. O trudnościach w trafnym rozpoznaniu uzależnienia w tej grupie świadczyć może fakt opóźnienia o około 10 lat diagnozy w porównaniu do osób uzależnionych bardziej „klasycznie”. 

Szkolenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności planowania pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi. Jak się bowiem okazuje, „dotarcie” do tej grupy uzależnionych nie należy do łatwych zadań. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób wysokofunkcjonujących posiada specyfikę, której nie można ignorować. 

Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę oraz wzmocnią kompetencje niezbędne do skutecznego motywowania osób wysokofunkcjonujących do podjęcia terapii odwykowej. Będą w stanie zaprojektować program terapeutyczny adekwatny do potrzeb wysokofunkcjonującej osoby uzależnionej. Będą mieć okazję do pogłębienia tematu współwystępowania uzależnienia od substancji chemicznych oraz pracoholizmu wśród osób wysokofunkcjonujących. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi tendencji nakładania na siebie presji w tej grupie uzależnionych.

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny. Wśród planowanych metod dydaktycznych są dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykład. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować w podgrupach.

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka 
w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Współtworzy zespół dydaktyczny Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W ramach praktyki prywatnej przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

METODA PRACY:

·        Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom. 
·        W trakcie trwania szkolenia będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń 
z innymi uczestnikami szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU: 

·        pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
·        doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
·        autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
·        zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
·        dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

> Zapisuję się na szkolenie <

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU:

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – stereotyp

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306 
KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2023 r. NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

> Formularz Zapisu Na Szkolenie <