Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Szkolenie online pn. "Zaburzenia osobowośći"

Informacje organizacyjne:

Gdzie: online, aplikacja ZOOM

Termin: 23.11.2023

Prowadząca: Barbara Czardybon

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych zajęć.
Cena: 250 zł

 

Szkolenie stanowi wprowadzenie w problematykę zaburzeń osobowości. Pozwoli pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy oraz sposobów pomagania osobom cierpiącym z powodu zaburzeń osobowości. Osoby te, jako pacjenci, najczęściej są wymagające w kontakcie, a ich terapia jest długoterminowa.

Podczas szkolenia prezentowane będą przykłady kliniczne. Przedstawione zostanie integracyjne rozumienie problemów związanych z zaburzeniami osobowości. Uwzględniona zostanie również teoria przywiązania. Uwaga skupiona będzie na czynnikach warunkujących powstanie i podtrzymujących określone zaburzenia. Rozwinięty zostanie temat wielości problemów właściwych funkcjonowaniu pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości, w tym trudności we współpracy terapeutycznej oraz aktywacji osobistych schematów terapeuty w pracy z osobami z nieprawidłowo ukształtowaną osobowością. Omówione zostaną najnowsze rekomendacje w pracy z pacjentami określanymi jako zaburzeni osobowościowo, a także członkami ich rodzin i bliskimi.

Szkolenie polecamy psychologom, psychoterapeutom, lekarzom psychiatrom oraz innym zainteresowanym tematyką leczenia zaburzeń osobowości.

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny. Wśród planowanych metod dydaktycznych są dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykład. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować w podgrupach.

 

Program szkolenia:

·       Zaburzenia osobowości w ujęciu medycznym i psychologicznym.

o   Tzw. zdrowa osobowość a zaburzenie osobowości.

o   Zaburzenia osobowości według ICD-10, ICD-11 i DSM-5.

o   Obraz kliniczny zaburzeń osobowości wiązki A, B i C.

o   Współwystępowanie zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych – rola diagnozy różnicowej. 

·       Mechanizmy modelujące sposób funkcjonowania osób cierpiących z powodu zaburzeń osobowości.

o   Wpływ traumatycznych doświadczeń wczesnodziecięcych na rozwój zaburzeń osobowości.

o   Specyfika i funkcje objawów u osób z różnymi typami zaburzeń osobowości.

·       Najnowsze trendy w leczeniu pacjentów z wybranymi zaburzeniami osobowości. 

·       Interwencje i rozmowy psychologiczne z członkami rodzin i bliskimi pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości.     

 

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon – dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana specjalistka

w zakresie pomocy psychologicznej dla par, trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Współtworzy zespół dydaktyczny Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego; obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W ramach praktyki prywatnej przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami. Więcej informacji: www.barbaraczardybon.pl

https://forms.gle/j78YTYYm4kqC36Um6

Termin szkolenia 27 października 2023, godz. 10.00-15.00

Informacje organizacyjne:

Gdzie: online, aplikacja ZOOM

Szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych zajęć.
Cena: 250 zł
Dane do przelewu:
ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,
tytuł przelewu: imię nazwisko – zaburzenia osobowości
numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306
Wyślij nam najpóźniej do 20 października potwierdzenie opłaty na adres email: profilaktyka@etoh.edu.pl.
W przypadku instytucji, które mogą dokonać płatności dopiero po otrzymaniu faktury prosimy o przesłanie na adres profilaktyka@etoh.edu.pl zobowiązania do płatności od pracodawcy/płatnika. Zobowiązanie powinno posiadać czytelny podpis i pieczątkę kierownika placówki lub księgowego. Na podstawie skanu otrzymanego zobowiązania (w załaczeniu) nasza księgowość wystawi fakturę z datą płatności 7 lub 14 dni.Pliki do pobrania