Szkolenia

Aktualności Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości
23 lipca 2022

Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości

Szkolenie będzie poświęcone psychoterapii współuzależnienia w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problemu współwystępowania zaburzeń przystosowania z wybranymi zaburzeniami osobowości.

Aktualności Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
09 lipca 2022

Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących, uzależnionych osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc. Dowiedz się jak zapewnić im profesjonalne wsparcie!

Aktualności Dialog Motywujący - zaawansowany warsztat dla specjalistów znających podstawy metody
30 lipca 2022

Dialog Motywujący - zaawansowany warsztat dla specjalistów znających podstawy metody

Dzięki udziale w szkoleniu nauczysz się jeszcze skuteczniej motywować swoich rozmówców, klientów i pacjentów do zmiany i konsekwentnej pracy nad własnym rozwojem. Dzięki metodzie warsztatowej przećwiczysz nowe umiejętności i zaimplementujesz je do swojej codziennej pracy, podnosząc jej efektywność i zadowolenie Twoich klientów.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego
04 października 2022

Program Rozwoju Osobistego

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

Aktualności Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online
25 lipca 2022

Dialog Motywujący - Wprowadzenie do metody - szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie się z głównymi założeniami i zasadami dialogu motywującego oraz zwiększenie umiejętności komunikacji prowadzonej w jego nurcie.