Szkolenia

Aktualności Terapia i integracja psychodeliczna
18 marca 2024

Terapia i integracja psychodeliczna

Terapia wspomagana psychodelikami (ang. psychedelic-assisted therapy) dalej jest jednak eksperymentalną metodą, której wdrożenie w światowe systemy opieki zdrowotnej jest najprawdopodobniej bliskie, choć wcale nie takie oczywiste. Na czym polega terapia psychodeliczna? Czy jest raczej formą farmakoterapii czy psychoterapii? Czy chodzi w niej o pobudzenie mechanizmów neurochemicznych czy o wywołanie psychologicznych wglądów? Co powinni wiedzieć o tym wszyscy specjaliście zdrowia psychicznego?   

Aktualności Psychodeliki w
04 marca 2024

Psychodeliki w "pigułce"

Psychodeliki w "pigułce"

Aktualności Dialog Motywujący – podstawy budowania wewnętrznej motywacji do zmiany.
13 kwietnia 2024

Dialog Motywujący – podstawy budowania wewnętrznej motywacji do zmiany.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie warsztatu – większość czasu poświęcamy na ćwiczenia, na forum grupy i w parach. Odnosimy się do konkretnych przykładów z pracy i formułujemy interwencje do przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Aktualności Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym - szkolenie dla zaawansowanych
09 marca 2024

Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym - szkolenie dla zaawansowanych

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły co najmniej 16 godzinny warsztat z podstaw Dialogu Motywującego i chcą poszerzyć swój warsztat umiejętności.

Aktualności Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy
12 marca 2024

Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy

Dialog Motywujący w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie

Aktualności Procedura
04 marca 2024

Procedura "Niebieskie Karty" w świetle nowych przepisów prawa

Procedura "Niebieskie Karty" w świetle nowych przepisów prawa

Aktualności Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
01 lutego 2024

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował takie zagadnienia jak przygotowanie do budowy i realizacji gminnych programów, oraz kwestie związane z uchwałami w sprawie ograniczania dostępności alkoholu. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Aktualności Program Rozwoju Osobistego 2024
24 stycznia 2024

Program Rozwoju Osobistego 2024

Program Rozwoju Osobistego to cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.