Nabór trwa

Aktualności Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc domową
04 września 2024

Szkolenie przygotowujące do pracy z osobami stosującymi przemoc domową

Szkolenie przygotowujace do pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc domową opracowane  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Aktualności Focusing skuteczna technika kontaktu z wewnętrznym doświadczeniem emocjonalnym Klienta
05 czerwca 2024

Focusing skuteczna technika kontaktu z wewnętrznym doświadczeniem emocjonalnym Klienta

Focusing jest procesem psychoterapeutycznym rozwiniętym przez Eugene'a Gendlina i opiera się na poszukiwaniach subiektywnie odczuwanego sensu aktualnie doświadczanego przez osobę problemu. Wymaga on wczuwania się w sygnały, jakie wysyła ciało i uważności na to, jaką informację przekazuje. Metoda zakłada, że ciało posiada swoją inteligencję, która pomaga w lepszym i pełniejszym zrozumieniu i rozwiązaniu problemów emocjonalnych.

Aktualności Praca z osobami wzrastającymi w rodzinie z problemami uzależnień
22 kwietnia 2024

Praca z osobami wzrastającymi w rodzinie z problemami uzależnień

Program konferencji jest odpowiedzią na współczesne wyzwania nauki oraz zapotrzebowanie środowiska psychoterapeutów uzależnień. Psychoterapia w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych przez specjalistów psychoterapii uzależnień osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinie z problemami uzależnień, wymaga ciągłego doskonalenia. 

Aktualności Zobowiązanie do leczenia odwykowego
23 maja 2024

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Szkolenie z zakresu sądowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego realizowanej przez członków Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynikającej z regulacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Aktualności Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
27 maja 2024

Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Aktualności Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym
15 czerwca 2024

Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły co najmniej 16 godzinny warsztat z podstaw Dialogu Motywującego i chcą poszerzyć swój warsztat umiejętności.

Aktualności Uzależnienia seniorów: uwarunkowania, typowe problemy, profesjonalna pomoc.
24 maja 2024

Uzależnienia seniorów: uwarunkowania, typowe problemy, profesjonalna pomoc.

Szkolenie będzie poświęcone czynnikom ryzyka i czynnikom chroniącym w profilaktyce uzależnień seniorów, typowym problemom oraz wczesnym interwencjom terapeutycznym w szerokim spektrum zachowań ryzykownych tej grupy wiekowej.

Aktualności Szkolenie dla Rad Pedagogiczych - Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia
28 lutego 2024

Szkolenie dla Rad Pedagogiczych - Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia

Skontaktuj się z nami w celu umówienia szkolenia dla swojej szkoły. djaszczak-kuzminska@etoh.edu.pl

Aktualności Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy
22 maja 2024

Praca z wykorzystaniem dialogu motywującego z osobą doznajacą przemocy

Dialog Motywujący w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie