Szkolenia dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, pedagogów i pracowników socjalnych

Szkolenia dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, pedagogów i pracowników socjalnych

Szkolenia, konferencje, kursy, warsztaty dla psychologów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, nauczycieli


i przedstawicieli innych zawodów związanych z niesieniem pomocy i edukacją: pedagogów, kuratorów, pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA), pracowników socjalnych, OPS/DPS, ochrony zdrowia, trenerów, coachów.

Lista najbliższych szkoleń otwartych

Szkolenia dla psychologów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów to inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy, który zawsze się opłaca. Dzięki najnowszej wiedzy naukowej, praktycznym umiejętnościom i programom rekomendowanym przez ekspertów, uczestnicy naszych szkoleń zawsze odnoszą sukcesy w swojej pracy. Szkolenia dla psychologów szkolnych i nauczycieli, to dosonała okazja, by poszerzyć swoje kompetencje. Uczestnictwo w naszych szkoleniach pozwala na zdobycie wiedzy, która pozwoli na jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze działanie w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Wpieramy członków GKRPA, pracowników socjalnych i ochrony zdrowia, służby mundurowe, pracowników sądowych, przedstawicieli władz samorządowych. Dzięki współpracy m.in. z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Instytutem Psychologii Zdrowia organizujemy częściowo lub w całości dotowane - bezpłatne szkolenia dla terapeutów i profilaktyków uzależnień. Staramy się, aby odpłatne szkolenia dostępne były na każdą kieszeń oraz by zarówno dotowana, jak i odpłatna oferta naszych szkoleń stała zawsze na najwyższym poziomie.


Fundacja ETOH to:

 • Ponad 30 lat doświadczenia w organizacji szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu, innych substancji i behawioralnych oraz psychoterapii i rozwoju osobistego.
 • Bogata kadra doświadczonych specjalistów z ogromnym zapleczem merytorycznym i praktycznym, w tym doktorzy, profesorzy,
 • Nastawienie na praktyczność przekazywanej wiedzy i niską cenę szkoleń, pozwalającą na szeroki dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejęntości. 
 • Szkolenia psychologiczne i szkolenia dla terapeutów czujących potrzebę nieustannego rozwoju.
 • Psychoedukacja oparta o najnowsze metody i standardy.

Lista najbliższych szkoleń otwartych

 

szkolenia-dla-psychologa


Fundację ETOH specjalnie dla Państwa zorganizuje

szkolenia online oraz stacjonarne

dla Państwa zespołu, szkoły, poradni, urzędu, firmy

Do udziału i współpracy zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji zawodowych, poszerzeniem specjalistycznej wiedzy oraz rozwojem osobistym.

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie dla firmy, szkoły, organizacji pozarządowej, ośrodka terapeutycznego i innych zorganizowanych grup. Szkolenia mogą odbywać się online, offline lub hybrydowo. Dysponujemy ponad stu miejscami noclegowymi i 13 salami szkoleniowo-konferencyjnymi w naszym ośrodku szkoleniowym w Warszawie, jesteśmy także zorganizować event w hotelu lub siedzibie urzędu czy firmy.

Zapytania ofertowe prosimy wysyłać na adres: szkolenia@etoh.edu.pl.

 

szkolenia-dla-terapeutow-uzaleznien

Lista szkoleń

,które możemy dla Państwa zorganizować i przeprowadzić:

Profilaktyka przemocy - szkolenie online / offline

 • Prowadząca: Ilona Anczarska
  4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla terapeutów, osób zajmujących się profilaktyką przemocy, spotykających się z przemocą w swojej pracy: GOPS, MOPS, kuratorzy, służby medyczne, policja, psycholodzy itd.
 • Zakres tematyczny:
  Podniesienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży. Praca profilaktyczna z rodzicami.

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego – szkolenie online / offline

najważniejsze zagadnienia i metody prowadzenia rozmów motywujących.

 • Prowadząca Marta Lizis-Młodożeniec
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
  - osoby pracujące w obszarze udzielania pomocy: psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, osoby pracujące w KRPA, Zespołach Interdyscyplinarnych, wspomagających rodziny w ramach Opieki Społecznej
 • Zakres tematyczny:

Motywacja – założenia przyjęte w DM. Odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji. Definicja i Duch DM. Nauka narzędzi: pytania otwarte. Nauka narzędzi: odzwierciedlenia i podsumowania. Nauka narzędzi: dowartościowania

Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:
- zapoznanie się z głównymi sposobami pracy, stosowanymi w Dialogu Motywującego
- rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta dorosłego, ucznia, nastolatka.

Zasady i metody Dialogu Motywującego mają na celu wydobywanie wewnętrznej chęci do zmiany. Prowadząc DM dąży się m.in. do tego, by osoba korzystająca z pomocy nazwała ważne dla siebie wartości, dostrzegła własne zasoby, by móc dokonać istotnych dla siebie zmian w życiu.

Racjonalna Terapia Zachowania – szkolenie online

Technika samopomocy oparta na rozwijaniu wspierającego wewnętrznego dialogu.

 • Prowadząca: Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych tematem
 • Zakres tematyczny:
  samoświadomość mowy wewnętrznej, ABCD Emocji, 5 pytań zdrowego myślenia, dystans roboczy w pracy z emocjami. Celem webinaru jest nauka samodzielnej pracy ustrukturalizowaną metodą poznawczo-behawioralną z krytycznym głosem wewnętrznym. Uczestnik zyskuje umiejętność konstruktywnego uspokajania się, myślenia i kierowania swoim działaniem w sytuacjach które dotychczas wyczerpują, straszą lub przytłaczają.

programy-rekomendowane-szkolenie

Focusing – szkolenie online / offline

Skuteczna technika kontaktu z wewnętrznym doświadczeniem emocjonalnym Klienta.      

 • Prowadząca Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla terapeutów, psychologów.

Celem warsztatu jest trening umiejętności pracy techniką focusowania z pacjentami. Nauka skutecznej metody kontaktu z pierwotnymi emocjami w pracy z osobami zdystansowanymi lub unikającymi w procesie terapeutycznym. Ponadto podczas szkolenia poruszone są takie tematy jak: pierwotne i wtórne emocje,      schemat emocjonalny, transformująca potrzeba, stosowanie techniki w trudnościach z określaniem wewnętrznego doświadczania.

Motywacja i działanie – szkolenie online / offline

Jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian.

 • Prowadząca Ewelina Kubicka
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla psychologów, terapeutów, nauczycieli, coachów, trenerów i wszystkich osób zainteresowanych tematem
 • Zakres tematyczny szkolenia:

motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, neuroasocjacje pozytywne, opór i lęk przed zmianą, kompas emocjonalny. Celem webinaru/warsztatu  jest pozyskanie  wiedzy opartej na dialogu motywacyjnym, gdzie szukać w sobie motywacji i jak ją obudzić.  Zapoznanie z techniką wzmacniania w sobie determinacji i wytrwałości w działaniach.

Przemoc - diagnoza i metody przeciwdziałania - szkolenie online / offline

Jak pomóc w przywróceniu równowagi i siły osobom, które doświadczają przemocy?

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie skierowane do pracowników OPS, ośrodków interwencji, członków GKRPA, pracowników sądów, policji, służb medycznych, psychologów, pedagogów
 • Zakres tematyczny:

Znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży oraz pracy profilaktycznej z rodzicami - formy i zasady zajęć, charakterystyka zjawiska przemocy, na co kłaść nacisk edukując świadków i osoby doznające przemocy, specyfika psychologiczna osób doznających przemocy: w jaki sposób rozmawiać z nimi aby wzmacniać ich zasoby wewnętrzne, decyzyjność i wpływ na rzeczywistość, specyfika psychologiczna zachowania osób stosujących przemoc; w jak sposób z nimi rozmawiać, jak radzić sobie z manipulacją, jaką oferować pomoc, etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie i specyfika pomocy na każdym z nich; rola monitorowania sytuacji w rodzinie także po zamknięciu Niebieskich Kart. przemoc wobec dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie oraz doznającego przemocy. W jaki sposób rozmawiać z rodzinami o dziecku, jaką pomoc oferować. Wskazówki prowadzenia rozmowy z dzieckiem.

Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu energią - szkolenie online / offline

Jak skutecznie zarządzać efektywnością własną oraz w profilaktyce wypalenia zawodowego?

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 20 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji społecznych, narażonych na stres oraz wypalenie zawodowe: pracowników, kierowników, specjalistów
 • Szkolenie o tematyce zgodnej z kompetencjami przyszłości, określanymi współcześnie na rynku w różnorodnych raportach na temat nowej zmieniającej się rzeczywistości i kierunkach rozwoju oraz kompetencjach potrzebnych do odnalezienia się w niej. Celem szkolenia jest ułatwienie uczestnikom dostosowania się do nowych kierunków rozwoju.

Zjawisko przemocy - szkolenie online / offline

 • Prowadząca Ilona Anczarska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do pracowników instytucji zajmujących się tematyką przemocy: OPS, ośrodki interwencji, GKRPA, pracownicy sądów, oświaty, służb medycznych, policji.
  Celem szkolenia jest pogłębienie tematu zjawiska przemocy oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc oraz możliwości pomocy.

szkolenia-psychologiczne

Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości - szkolenie online / offline

 • Prowadząca Barbara Czardybon
 • 12 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla: specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji), psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów i innych
 • W szczególności program szkolenia obejmie:

Omówienie specyfiki procesu diagnostycznego w przypadku osób współuzależnionych oraz rozumienie ich trudności osobistych; rozpoznanie zależności między, powstałymi w dzieciństwie w wyniku negatywnych doświadczeń i frustracji podstawowych potrzeb rozwojowych, schematami osobowościowymi a kształtowaniem się i wzmacnianiem syndromu współuzależnienia; ćwiczenie praktycznych umiejętności motywowania do terapii osoby współuzależnionej oraz trenowanie pierwszego kontaktu z osobą uwikłaną w problem uzależnienia; rekomendacje co do pracy terapeutycznej z osobą współuzależnioną ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości (m.in. osobowość zależna, osobowość chwiejna emocjonalnie).

Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - szkolenie online / offline

 • Prowadząca Barbara Czardybon
 • 12 godzin dydaktycznych
 • szkolenie polecamy: specjalistom terapii uzależnień, instruktorom terapii uzależnień, psychoterapeutom, osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień, psychologom.
 • zakres tematyczny szkolenia:

Moduł I: Diagnoza przy „grze pozorów”

Moduł II: Specyfika strategii pracy z „uzależnionymi” od własnego wizerunku

Moduł III: Trudności i wyzwania w leczeniu odwykowym HFA

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w procesie diagnozy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków osób wykonujących prestiżowe zawody lub zajmujących eksponowane stanowiska, oraz w dalszej pracy terapeutycznej im dedykowanej. Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc.

Profesjonalne zarządzanie zespołem - szkolenie online / offline

Jak być skutecznym liderem i kierować ludźmi tak, aby chciało im się pracować?

 • Prowadząca: Ilona Anczarska
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: Kierowników i dyrektorów placówek zajmujących się pomocą w swojej pracy: np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki oświaty, medyczne, osoby zainteresowane rozwojem w temacie zarządzania zespołem
 • Zakres tematyczny szkolenia:
  Kooperacyjne zarządzanie zespołem. W jaki sposób angażować zespół w podejmowanie decyzji oraz działania. Style liderskie, analiza własnego stylu pod kątem mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia. Zasady motywowania indywidualnego i zespołowego. Zasady karania i wyciągania konsekwencji. Motywowanie pozafinansowe zadaniowe i relacyjne. Efektywne delegowanie rozwijające pracownika i odciążające przełożonego - zasady delegowania i rozliczania z zadań. Zasady udzielania informacji zwrotnej i egzekwowania zadań. Reagowanie w trudnych sytuacjach - analiza przypadków uczestników. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

szkolenia-dla-psychologow-2023

Uczeń z Zespołem Aspergera – szkolenie online / offline

Teoria i praktyka

 • Prowadząca Agnieszka Czerkawska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla psychologów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.
 • Podczas szkolenia w szczególności są przedstawiane praktyczne aspekty pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z uczniami z Zespołem Aspergera.

Współpraca z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera - szkolenie online / offline

Jak budować konstruktywną współpracę z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera?

 • Prowadząca Agnieszka Czerkawska
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie skierowane do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką
 • Podczas szkolenia w szczególności zostaną przedstawione praktyczne aspekty współpracy z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.

Problemy seksualne w uzależnieniach – szkolenie online / offline

 • Prowadzący Sławomir Jakima
 • 7 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: terapeutów uzależnień, psychologów, osoby zainteresowane tematem
 • Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy seksualności człowieka. Systematyka dysfunkcji seksualnych.
2. Podstawowe dysfunkcje seksualne – kobiety.
3. Podstawowe dysfunkcje seksualne – mężczyźni.
4. Zaburzenia seksualne w ZZA.
5. Zaburzenia seksualne w uzależnieniu narkotykowym.
6. Hiperseksualność (seksoholizm).
7. Jak rozmawiać, czego nie robić.
8. Postępowanie terapeuty z pacjentem z problemem seksualnym.

Uzależnienie od pracy – szkolenie online / offline

Kiedy praca szkodzi – uzależnienie od pracy pod lupą.

 • Prowadząca Diana Kusik
 • 16 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla terapeutów, psychologów i:
  - osób które w swojej pracy stykają się z osobami przejawiającymi nadmierne zaangażowanie w pracę, w tym uzależnienie od pracy:
  - specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów, osób będących w trakcie szkoły psychoterapii czy studium terapii uzależnień, psychologów.
 • Zakres tematyczny:

Moduł I: „Praca też może szkodzić. Najlepiej ubrane uzależnienie”
Moduł II: „Nadmierna praca. Zdrowie a patologia”
Moduł III: „Uzależnienie od pracy – wrodzone czy nabyte”
Moduł IV: „Jak zamienić przymus pracy na wybór”

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  m.in.: z różnymi formami nadmiernego zaangażowania w pracę, w tym uzależnienia od pracy, sposobów rozpoznawaniai diagnozowania uzależnienia od pracy wraz z przykładami konkretnych technik i narzędzi, różnych form i sposobów oddziaływania na uzależnienie od pracy, w tym w szczególności na temat oddziaływań terapeutycznych.

szkolenia-online-i-stacjonarne

Skuteczna profilaktyka - programy rekomendowane – szkolenie online / offline

Skuteczna profilaktyka na poziomie lokalnym w tym m.in przeciwdziałanie „dopalaczom”, programy rekomendowane, europejskie standardy jakości w profilaktyce.

 • Prowadzący Artur Malczewski
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Skierowane do pracowników socjalnych, profilaktyków, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych
 • Zakres tematyczny:

ABC skutecznej profilaktyki. Przeciwdziałanie „dopalaczom” na poziomie lokalnym. Wyniki najnowszych badań dotyczących narkotyków oraz dopalaczy z 2019/2020 roku- wnioski dla działań lokalnych. Programy profilaktyczne, które działają np. programy rekomendowane. Kampanie oraz media w profilaktyce. Wykorzystanie Europejskich Standardów Jakości w Profilaktyce Uzależnień do oceny programów profilaktycznych- warsztaty. Jak wygląda profilaktyka w Europie? Wyniki badań ASAP (http://asap-training.eu).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat skutecznych metod przeciwdziałania narkotykom, dopalaczom i innym substancjom psychoaktywnym.

Przeciwdziałanie narkomanii  i „dopalaczom” na poziomie lokalnym – kompendium wiedzy w pigułce – szkolenie online / offline

 • Prowadzący Artur Malczewski
 • 4 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, profilaktyków, psychologów, terapeutów oraz wszystkich osób zainteresowanych
 • Zakres tematyczny webinaru:

Opis narkotyków, leków oraz „dopalaczy”: działanie, wygląd, efekty, zagrożenia. Skala problemu narkotyków i „dopalaczy” w Europie i w Polsce. Podstawy prawne przeciwdziałania narkomanii – omówienie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku oraz ostatnich zmian prawnych. System pomocy osobom uzależnionym w Polsce – profilaktyka, leczenie, post-rehabilitacja oraz redukcja szkód. Strategie przeciwdziałania narkomanii: redukcja popytu, redukcja podaży oraz redukcja szkód. Marihuana – mity i fakty, nowe formy sprzedaży konopii w postaci trawomatów. Wykorzystanie kannabinoidów (THC, CBD) w celach medycznych.

Procedura „Niebieskie Karty” w szkole – szkolenie online / offline

Przemoc w rodzinie.

 • Prowadząca Katarzyna Michalska
 • 5 godzin dydaktycznych
 • Skierowane do przedstawicieli oświaty: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych
 • Celem szkolenia jest m.in.:

uporządkowanie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie, w tym przemocą wobec dzieci oraz na temat podejmowania interwencji przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Prezentowane są sposoby prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami, a także zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zajęcia są prowadzone w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom zaproponowane będą: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń.

Budowanie strategii pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy - szkolenie online / offline

 • Prowadząca Katarzyna Michalska
 • 5 godzin dydaktycznych
 • Skierowane do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
 • Celem szkolenia jest m.in.:

przedstawienie zasad budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasad pracy interdyscyplinarnej na rzecz ochrony rodzin przed przemocą. Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom proponowane są: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń.

szkolenia-psychologiczne-warszawa

Prawne aspekty pracy psychologa i terapeuty - szkolenie online / offline

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 6 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: studentów psychologii, psychologów, osoby w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej, kierowników placówek zatrudniających psychologów, wszystkich zainteresowanych.
 • Zakres tematyczny:

status prawny psychologa i psychoterapeuty, tajemnica zawodowa - czy zawsze obowiązuje?, psycholog i psychoterapeuta jako świadek, odpowiedzialność zawodowa psychologa i psychoterapeuty, prawne aspekty pracy z osobami niepełnoletnimi, dokumentowanie sesji terapeutycznych

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie - szkolenie online / offline

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 8 godzin dydaktycznych zajęć
 • Szkolenie skierowane do pracowników instytucji pomocowych, osób zainteresowanych tematem
 • Zakres tematyczny:

rozróżnienie pojęć przemoc - konflikt, przestępstwo znęcania się nad rodziną, grupy szczególnie narażone na doświadczanie przemocy - dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, kompetencje służb i instytucji pomocowych, Procedura Niebieskiej Karty - rozpoczynanie i kończenie, zasady i metody postępowania, odpowiedzialność służb w przypadku niepodjęcia działań przewidzianych w obowiązujących procedurach prawnych, możliwości odseparowania sprawcy od osoby doświadczającej przemocy (najnowsze rozwiązania prawne).

Sprawcy przemocy w rodzinie - szkolenie online / offline

 • Prowadzenie Agnieszka Olszewska
 • 8 godzin dydaktycznych
 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników instytucji pomocowych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, osoby zainteresowane tematyką.
 • Zakres tematyczny:

Czy każdy sprawca przemocy to psychopata? Kim są sprawcy?, zasady pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy, nasze przekonania na temat osób stosujących przemoc w rodzinie; działania prawne podejmowane wobec sprawcy przemocy, prawne możliwości odseparowania sprawcy przemocy od ofiary, możliwości działania grupy roboczej/ Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadku odmowy współpracy przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, zasady ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy.

Zapytania ofertowe prosimy wysyłać na adres: szkolenia@etoh.edu.pl.


 

Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Organizujemy szkolenia dla psychologów już 31 lat!

Fundacja ETOH wspiera specjalistów terapii uzależnień od alkoholu i behawioralnych poprzez organizację szkoleń psychologicznych, edukację i profilaktykę alkoholową.

Oferujemy szkolenia dla terapeutów zajmujących się problemami alkoholowymi i uzależnieniami behawioralnymi. Są to specjalistyczne szkolenia, które pomogą rozwijać umiejętności terapeutyczne zgodnie z najnowszymi trendami i metodami.

Wspieramy specjalistów, realizując powierzone przez naszych Partnerów zadania związane ze wspieraniem profilaktyki i terapii uzależnień w Polsce, w tym:

konferencje i szkolenia psychologiczne, szkolenia dla psychologów szkolnych, pedagogów, realizatorów programów profilaktycznych, pracowników socjalnych

Od 1991 roku niesiemy wsparcie specjalistom w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień i organizujemy szkolenia psychologiczne - zapewniając wsparcie materialne i organizacyjne na rzecz szkoleń dotyczących uzależnień od alkoholu i uzależnień behawioralnych.

Szkolenia dla psychologów szkolnych

Fundacja ETOH oferuje szkolenia dla psychologów, w tym psychologów szkolnych, pozwalające na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki alkoholowej. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii uzależnień i pozwalają na zdobycie wiedzy na temat przyczyn powstawania uzależnień od alkoholu, a także sposobów radzenia sobie z problemem.

Szkolenie w zakresie psychoterapii

 Fundacja ETOH oferuje także całościowe szkolenia w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii uzależnień i pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia sesji terapeutycznych z osobami zmagającymi się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia.

Fundacja ETOH wspiera nie tylko specjalistów w pracy z uzależnionymi, ale także prowadzi działania profilaktyczne oraz zajmuje się edukacją w zakresie alkoholizmu. Wspólnie możemy pomóc osobom, które zmagają się z nałogiem i pomóc im wrócić do zdrowia, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach, które oferujemy!

Szkolenia odbywają się w przyjaznej atmosferze, gdzie każdy uczestnik może poczuć się swobodnie i otoczony wsparciem. To nie tylko cenne doświadczenie, ale również miłe spotkania i nawiązywanie nowych znajomości. 

A dobre, psychologiczne szkolenie, to podróż wgłąb siebie...

Szkolenia odbywają się w naszym ośrodku w Warszawie oraz na terenie całej Polski i są dostępne dla każdej osoby, która chce zwiększyć swoje kwalifikacje i zdobyć nową wiedzę.

Szkolenia organizowane przez fundację ETOH są zgodne z aktualnymi trendami i metodami terapeutycznymi. Organizujemy nowoczesne szkolenia, które umożliwiają zdobycie wiedzy, która może być wdrożona w codziennej pracy terapeutycznej.

Nasze szkolenia, prowadzone przez doświadczonych praktyków i teoretyków to nieoceniona wartość dla każdego terapeuty, psychologa oraz innych specjalistów zajmujących się problemami uzależnień. Jest to szansa na rozwój swoich umiejętności, zdobycie wiedzy, nawiązanie nowych znajomości, a przede wszystkim pomoc osobom borykającym się z problemami uzależnienia.

Zapraszamy!