„O poczuciu własnej wartości w leczeniu uzależnienia”.

„O poczuciu własnej wartości w leczeniu uzależnienia”.

Wszyscy, którzy są fanami książek Anny Dodziuk van Kooten, zapraszamy do odwiedzenia sklepu Wydawnictwa Edukacyjnego Remedium (www.wydawnictworemedium.pl). Ta znana terapeutka uzależnień, psychoterapeutka i superwizorka wydała wraz z nami broszurę „O poczuciu własnej wartości w leczeniu uzależnienia”.

W zdrowieniu z uzależnienia wielką rolę odgrywają przekonania o sobie. W jaki sposób te negatywne utrudniają człowiekowi życie i stają się przeszkodą w zdrowieniu? A konkretnie, jak przyczyniają się do powstawania uzależnienia i jak utrudniają wracanie do zdrowia oraz sprzyjają nawrotom.

W tekście znajdziemy także informacje, jak poprawa samooceny wspiera powrót do zdrowia na różnych jego etapach, jakie są niekorzystne skutki niskiej samooceny i jak można ją zmienić, aby być autorami własnych sukcesów.

Broszura ta z pewnością znajdzie uznanie wśród osób działających w ruchu abstynenckim. Wiedza na temat poczucia własnej wartości pomoże zarówno im samym, jak i poprzez nich osobom mniej zaawansowanym w procesie trzeźwienia. Warto, aby sięgnęli po nią również terapeuci uzależnień, psycholodzy. I właściwie każdy z nas, kto ma problem z poczuciem własnej wartości. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!