Śmierć samobójcza ucznia

Śmierć samobójcza ucznia

Małgorzata Łuba

Śmierć samobójcza ucznia – działania interwencyjne w szkole

ISBN 978-83-64000-60-7

W broszurze znajdują się informacje, jakie działania można podjąć w szkole po śmierci samobójczej ucznia. W jaki sposób wesprzeć grupę rówieśniczą, rodziców i nauczycieli. Rzeczą bardzo przydatną są przykłady konkretnych rozmów z młodzieżą i propozycja planu spotkania z młodymi ludźmi i porozmawiania na temat śmierci ich kolegi/koleżanki. To lektura przydatna dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, wszystkich osób zawodowo pracujących z dziećmi i nastolatkami, oraz dla rodziców.

Autorka tej publikacji, Małgorzata Łuba, jest doświadczoną suicydolożką, psycholożką i trenerką. Ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkinią zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.