Samouszkodzenia - nowa broszura

Samouszkodzenia - nowa broszura

Małgorzata Łuba 

Samouszkodzenia u młodzieży – zrozumieć, żeby mądrze reagować i pomagać

ISBN 978-83-64000-59-1

Na podstawie różnych badań szacuje się, że samouszkodzenia mogą być obecne u 11, a nawet 39% młodych ludzi. Oznacza to, że w przeciętnej klasie są przynajmniej trzy osoby, które przejawiają autoagresję. Warto je lepiej zrozumieć, ponieważ każde zachowanie – nawet to bardzo szkodliwe – ma swój sens. Ukryty jest on wśród odpowiedzi na pytania: jak to robią, po co, to robią i dlaczego, to robią (jakie są biopsychospołeczne czynniki ryzyka). Czytelnik tej publikacji znajdzie w niej odpowiedzi na te pytania oraz wskazówki, jak mądrze pomóc nastolatkowi, który dokonuje samouszkodzeń. Autorka tej publikacji, Małgorzata Łuba, jest doświadczoną suicydolożką, psycholożką i trenerką. Ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkinią zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

To lektura przydatna dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, wszystkich osób zawodowo pracujących z dziećmi i nastolatkami, oraz dla rodziców.