Aktualności

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór  do nowej edycji

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 na rok 2018/2019

 

STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

 

Całe szkolenie zawiera 14 sesji. Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

Zajęcia zaczynają się 21 marca 2018

   

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl

Tel.22 86 39 097

 

Czytaj całość…
 
8 tygodniowy KURS REDUKCJI STRESU OPARTY NA UWAŻNOŚCI MINDFULNESS

 

8 tygodniowy KURS REDUKCJI STRESU OPARTY NA UWAŻNOŚCI MINDFULNESS

 

Fundacja ETOH zaprasza na 8-tyg. kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) wg. metody Jona Kabata Zinna uczący metod i dostarczający narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniżający ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększający poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnoszący jakość życia. Podczas programu uczymy się także akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia.

 

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek 19 marca 2018 r. -  godz. 18.30-21.

 

To kompleksowy trening uważności, uważnej obecności "Tu i teraz", oparty na filozofii i technikach medytacyjnych oraz psychologii współczesnej. Znacznie poprawia jakość życia, w różnych jego sferach i rozwija świadomość oraz spokój wewnętrzny.

Formularz zgłoszeniowy: formularz_MBSR 

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:
  • I SESJA: 20 - 22 kwietnia 2018 r.
  • II SESJA: 11 - 13 maja 2018 r.
  • III SESJA: 29 czerwca - 1 lipca 2018 r.

 

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Czytaj całość…
 
Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

-Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

oraz  Fantastyczne Możliwości

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Fantastyczne Możliwości dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowympodczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski.


Szkolenie przeznaczone jest dla:

·       nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,

·       pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawnych,

·       psychologów  pracujących w szkołach podstawowych,

·       pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN). 
 

Szkolenie składa się z 16 godzin dydaktycznych , w tym 4 godziny wykładów i 12 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni. Terminy szkoleń (do wyboru jeden):

10-11 marca 2018 r. BRAK MIEJSC !

17-18 kwietnia 2018 r.  BRAK MIEJSC !

19-20 maja 2018 r.  BRAK MIEJSC !

16-17 czerwca 2018 r. (Nabór od 15 marca)

17-18 listopada 2018 r.(Nabór nie został jeszcze rozpoczęty)

 

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny.

  W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe (w tym pakiety materiałów PDD i FM) oraz całodzienne wyżywienie i jeden nocleg podczas zajęć.
Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2018 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Wiosna 2018 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Szkolenie rozpoczyna się już 9 marca 2018 roku. Projekt „Między Lwem a Pogromcą..."  to 83 godziny praktycznej wiedzy – na Państwa prośby została zwiększona liczba zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

   

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów) realizowanych podczas 4 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

I     9 - 11 marzec 2018 r.

II    5 - 8 kwiecień 2018 r.

III   20 - 22 kwiecień 2018 r.

IV   18 - 20 maj 2018 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 

Projekt  jest  w całości finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach szkolenia mają Państwo bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

  

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: Formularz Lew 2018

prosimy przesyłać w terminie do 10.02.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

Czytaj całość…
 
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2018 roku.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP informują, że trwa nabór do wiosennych edycji szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (SPPwR) oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (SPOPR) w 2018 roku.

Szkolenia te przygotowują do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP.

Terminy

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I edycja 2018

I sesja: 17 - 20 kwietnia 2018

II sesja: 15 - 18 maja 2018III sesja: 5 - 8 czerwca 2018

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany -160 godzin)

I edycja 2018

I sesja: 20 - 23 marca 201

II sesja: 17 - 20 kwietnia 2018

III sesja: 8 - 11 maja 2018

IV sesja: 5 - 8 czerwca 2018

 

Więcej informacji na stronie http://www.niebieskalinia.pl/6168-wiosenna-edycja-szkolen-studium-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-sppwr-oraz-studium-pomocy-ofiarom-przemocy-w-rodzinie-spopr

 
Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

- NOWY TERMIN 17-18 LISTOPADA

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 17-18 LISTOPADA 2017 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. To nowość na naszym rynku szkoleniowym. Jest to jedyne szkolenie w Polsce opracowane i prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień  i wieloletniego kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych w PARPA - Jadwigę Fudałę. 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r. 

Formularz listopad POP

 

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia


 
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…