Aktualności

Konferencja Trening uważności (mindfulness) jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję "Trening uważności" mindfulness

jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27- 29 czerwca 2019 r.   w Warszawie, w siedzibie Fundacji ETOH. Nabór rozpoczynamy od dnia 11 maja 2019 roku.

 

Program merytoryczny konferencji obejmuje 24 godziny zajęć, które będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in.dr hab. n. med. Paweł Holas, dr n. hum. Tomasz Jankowski, ks. dr Stanisław Radoń, mgr Jacek Chmielewski, mgr Ilona Anczarska, mgr Filip Kołodziejczyk, mgr Kinga Klaś – Pupar, mgr Cezary Skura, mgr Julia E. Wahl, mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

   

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Projekt skierowany jest do:

 •  specjalistów psychoterapii uzależnień,
 • instruktorów terapii uzależnień,
 • osób pozostających w procesie zdobywania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

13-14 czerwca 2019 r.


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • asystentów rodziny,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

2019 r.

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji.

Sesja I: 13 - 15 września 2019 r.

Sesja II: 5 -7 października 2019 r.

Sesja III: 18 - 20 października 2019 r.

 

 PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Czytaj całość…
 
Szkolenie

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

"Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne
u młodzieży – czy na pewno moda"

4 czerwca 2019 r.

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Podczas warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na wiele różnych pytań, m.in. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak mądrze pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej? Jak nauczyć innych, dostępnych i skutecznych form radzenia sobie z problemami? Jak reagować, gdy w grupie pojawi się zjawisko „zarażania się”?

Szkolenie skierowane jest do:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • asystentów rodziny,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • innych osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

 

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych” to 83 godziny praktycznej wiedzy.

 

Nabór na edycję jesienną szkolenia rozpoczniemy już w czerwcu 2019 roku!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się
z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi  (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji.

 

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.


Projekt  jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Opłata za udział w zajęciach wynosi jedynie 50 zł - w ramach szkolenia mają Państwo  zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz całodzienne wyżywienie i nocleg oraz bezpłatny parking.

 


Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2019 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
  Wiosna 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA - Rekrutacja zakończona

 

Szanowni Państwo, ze względu na ogromną ilość zgłoszeń rekrutacja na konferencję zostaje zamknięta.

 

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję doskonalącą umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA)

 

„Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości- problemy pacjenta i trudności psychoterapeuty”

Konferencja odbędzie się w dniach 19 - 21 maja 2019 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja obejmuje 26 godzin zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru 2 warsztatów spośród proponowanych. Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści jak m.in. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, mgr Anna Małecka, mgr Magdalena Skibińska. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

Tematem przewodnim konferencji będzie psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. Syndrom DDA nie występuje wprawdzie w żadnej klasyfikacji chorób , jednak praktyka psychoterapeutyczna pokazuje, że wśród pacjentów DDA bardzo często występują zaburzenia kliniczne, w tym szczególnie często zaburzenia osobowości. Traumy dziecięce i dysfunkcjonalne relacje z rodzicami przyczyniają się do powstawania tych problemów. Psychoterapeuci stoją przed trudnym zadaniem pomocy tej grupie pacjentów. W czasie konferencji chcemy przedstawić koncepcje rozumienia mechanizmów i schematów funkcjonowania osób z zaburzeniami osobowości oraz strategie pracy z pacjentami z różnymi typami osobowości.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…