Aktualności

Uzależnienia behawioralne IPZ

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Ogłaszamy nabór do udziału w szkoleniu w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych które odbędzie się w terminach:

 15-18 lipca 2021r. – 3 grupy

 22-25 lipca 2021r. – 3 grupy

Każdy z terminów zawiera całościowe szkolenie.

Miejsce szkolenia -  ośrodek szkoleniowy Fundacji ETOH  w Warszawie ul. Mszczonowska 6.

W szkoleniu mogą uczestniczyć terapeuci objęci szkoleniami w zakresie terapii uzależnień w STU-NARKO, STU i STUW. Uczestnictwo w szkoleniu będzie również udostępnione dla osób, które ukończyły analogiczne szkolenia w innych programach objętych akredytacją KBPN i PARPA.

PROGRAM  SESJI SZKOLENIOWEJ

 

Tematy wykładów i seminariów warsztatowych

 

1.      Diagnoza i psychologiczne rozumienie osoby uzależnionej behawioralnie. Współwystępowanie z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

2.      Strategie pracy terapeutycznej z osobą uzależnioną behawioralnie

3.      Terapia nałogowych zaburzeń hazardowych

4.      Terapia osób uzależnionych od internetu

5.      Terapia nałogowych zaburzeń odżywiania

6.      Seksoholizm – nałogowe zaburzenia seksualne -rozpoznawanie i terapia

7.      Zapobieganie nawrotom w uzależnieniach behawioralnych

8.      Dialog motywacyjny. Interwencje poznawcze i behawioralne

9.      Analiza przypadku i układanie strategii pracy dla osoby uzależnionej behawioralnie

10.  Strategie rozbrajania psychologicznych mechanizmów uzależnienia

 

Czytaj całość…
 
Kiedy praca szkodzi.

Szkolenie on-line

„Kiedy praca szkodzi – uzależnienie od pracy pod lupą.”     

Informacje organizacyjne:

 •  📅 4 spotkania co tydzień, poniedziałki 21, 28 czerwca oraz 5 i 12 lipca 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-13:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 380 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 16 godziny dydaktyczne zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

Osób które w swojej pracy stykają się z osobami przejawiającymi nadmierne zaangażowanie w pracę, w tym uzależnienie od pracy:

 • specjalistów terapii uzależnień,
 • instruktorów terapii uzależnień,
 • psychoterapeutów,
 • osób będących w trakcie szkoły psychoterapii czy studium terapii uzależnień,
 • psychologów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_pracoholizm2 prosimy przesłać najpóźniej do 17 czerwca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Diana Kusik  

Zakres tematyczny:

Moduł I: „Praca też może szkodzić. Najlepiej ubrane uzależnienie”
Moduł II: „Nadmierna praca. Zdrowie a patologia”
Moduł III: „Uzależnienie od pracy – wrodzone czy nabyte”
Moduł IV: „Jak zamienić przymus pracy na wybór”

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników  m.in.: z różnymi formami nadmiernego zaangażowania w pracę, w tym uzależnienia od pracy, sposobów rozpoznawania i diagnozowania uzależnienia od pracy wraz z przykładami konkretnych technik i narzędzi, różnych form i sposobów oddziaływania na uzależnienie od pracy, w tym w szczególności na temat oddziaływań terapeutycznych.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_pracoholizm2
Czytaj całość…
 
Więcej niż zaburzenia przystosowania.

Szkolenie on-line

„Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”     

Informacje organizacyjne:

 •   📅 sobota-niedziela, 3-4 lipca 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-15:00
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 400 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

·         specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji);

·         psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi;

·         pracownicy socjalni,

·         asystenci rodzin,

·         pedagodzy,

·         psychologowie i inni.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_psychoterapia2021 prosimy przesłać najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Barbara Czardybon  

Czytaj całość…
 
Poza stereotypem.

Szkolenie on-line

„Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”     

Informacje organizacyjne:

 •  📅 sobota-niedziela, 10-11 lipca 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-15:00
 • 💰Cena: okazyjna cena  400 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć. 

Szkolenie polecamy:

·         specjalistom terapii uzależnień,

·         instruktorom terapii uzależnień,

·         psychoterapeutom,

·         osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,

·         psychologom.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_stereotyp2021 prosimy przesłać najpóźniej do 6 lipca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Barbara Czardybon  

Czytaj całość…
 
Nowy realizator.

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE NOWYCH REALIZATORÓW  REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

oraz  Fantastyczne Możliwości

 

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych: Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Fantastyczne Możliwości. Program Domowych Detektywów adresowany jest do uczniów klas IV-V i ich rodziców, Fantastyczne Możliwości do uczniów klas V-VI i ich rodziców. Wymienione programy znajdują się w Bazie Rekomendowanych Programów Profilaktycznych, utworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje publiczne: PARPA, KBPN, ORE i IPiN.

 

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
 • pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawnych,
 • psychologów  pracujących w szkołach podstawowych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • realizatorów programów profilaktycznych.

 

 

Szkolenie obejmuje 16 godz. dydaktycznych zajęć (4 godz.  wykładów i 12 godz. warsztatów) realizowanych w trakcie dwóch dni. Przewidujemy dwie niezależne edycje szkolenia w terminie: 10-11 lipca 2021 r. oraz 25-26 września 2021 r. Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień, którzy jednocześnie są autorami obu programów.

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały edukacyjno-szkoleniowe (w tym pakiety materiałów do realizacji obu programów) oraz całodzienne wyżywienie i jeden nocleg podczas zajęć.

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej (miejsce: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, dzielnica Wola) z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Formularz do pobrania: formularz_realizator. 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą...

 

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”


 Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH.

Program szkoleniowy obejmuje 80 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych podczas 4 trzydniowych sesji, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH (ul. Mszczonowska 6 Warszawa), w następujących terminach:

EDYCJA I szkolenia:

sesja I 11-13 czerwca 2021

sesja II 5-7 lipca 2021

sesja III 3-5 września 2021

sesja IV 8-10 października 2021

EDYCJA II szkolenia:

sesja I 7-9 lipca 2021

sesja II 23-25 sierpnia 2021

sesja III 20-22 września 2021

sesja IV 11-13 października 2021

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 170 zł.

Czytaj całość…
 
Dialog Motywujący

Szkolenie on-line

  Dialog Motywujący – najważniejsze zagadnienia i metody prowadzenia rozmów motywujących.”

Informacje organizacyjne:

 •  📅 środa i czwartek, 23 i 24 czerwca 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-16:30
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 550 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 16 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • osoby pracujące w obszarze udzielania pomocy: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, osoby pracujące w KRPA, Zespołach Interdyscyplinarnych, wspomagających rodziny w ramach Opieki Społecznej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_dialog2021 prosimy przesłać najpóźniej do 21 czerwca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Marta Lizis – Młodożeniec  

Ramowy plan warsztatu:

 • Powitanie. Ćwiczenie integracyjne.
 • Motywacja – założenia przyjęte w DM.
 • Odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
 • Definicja i Duch DM.
 • Nauka narzędzi: pytania otwarte.
 • Nauka narzędzi: odzwierciedlenia i podsumowania.
 • Nauka narzędzi: dowartościowania
 • Podsumowanie wiedzy.

Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:

- zapoznanie się z głównymi sposobami pracy, stosowanymi w Dialogu Motywującego

- rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta dorosłego, ucznia, nastolatka.

Zasady i metody Dialogu Motywującego mają na celu wydobywanie wewnętrznej chęci do zmiany. Prowadząc DM dąży się m.in. do tego, by osoba korzystająca z pomocy nazwała ważne dla siebie wartości, dostrzegła własne zasoby, by móc dokonać istotnych dla siebie zmian w życiu.

Szkolenie będzie przeprowadzane w formie warsztatu – większość czasu poświęcimy na ćwiczenia na forum grupy i w parach. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady pracy w konwencji Dialogu Motywującego – materiały filmowe. Odniesiemy się do konkretnych przykładów, sformułujemy pierwsze interwencje do przypadków zgłoszonych przez uczestników. Proste eksperymenty, przeprowadzone w trakcie zajęć pozwolą zapoznać się ze sposobem pracy, którego celem jest wydobywanie wewnętrznej motywacji klienta do wprowadzenia zmian w życiu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:  formularz_dialog2021

Czytaj całość…
 
Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…