Aktualności

Konferencja dla konsultantów TZ i PIK 2016

Konferencja

pt. "Doskonalenie pomagania osobom z problemami uzależnień"

 

 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Fundacją ETOH zaprasza na konferencję pt. „Doskonalenie pomagania osobom z problemami uzależnień”, która odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2016r. w Warszawie siedzibie fundacji. 

Zapraszamy osoby dyżurujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultantów telefonów zaufania, oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką, w tym: psychologów, pedagogów, mediatorów, kuratorów, itd.

Cel  konferencji to doskonalenie technik pomagania w myśl najnowszych podejść i metod. Tematy poruszane podczas zajęć będą oscylować wokół problemów uzależnienia i współuzależnienia, związanego z nimi poczucia krzywdy a także możliwości i rodzajów interwencji ze strony konsultanta. Jak co roku konferencja stworzy szansę do wymiany doświadczeń i wiedzy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie profesjonalnego pomagania. 

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA WIOSNA 2016 r.

 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w wiosennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych. Zajęcia są przeznaczone dla: wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach. Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Cetrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

Czytaj całość…
 
PROGRAM ZMIANY OSOBISTEJ

 

PROGRAM ZMIANY OSOBISTEJ

 

 Fundacja ETOH ogłasza nabór do Program Zmiany Osobistej, który startuje już 26 czerwca. W związku z finansowaniem przez Urząd m.st. Warszawy przygotowaliśmy bezpłatny program dla mieszkańców stolicy. To zaawansowany program wsparcia grupowego, o cechach terapeutyczno-rozwojowych. Zajęcia są prowadzone w formie wsparcia grupowego oraz wykładów (255 godzin - V zjazdów). Liczba miejsc jest ograniczona.

 

PROFESJONALNE WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH UŻYWAJĄCYCH
I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU - BEZPŁATNY PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY (PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ URZĄD M. ST. WARSZAWY).

Czytaj całość…
 
Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

 

Zapraszamy na szkolenie
 
pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie. (Szkolenie przeznaczone dla osób z województwa mazowieckiego)

REALIZATOR: „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.

  WYMIAR SZKOLENIA100h całość szkolenia. Szkolenie składa się z 4 sesji, tj.:  w planowanych terminach:

I.     20-22 czerwca 2016 r.
II.   29-31 sierpnia 2016 r.
III. 19-21 września 2016 r.
IV. 10-12 października 2016 r.
Czytaj całość…
 
PROGRAM ROZWOJU SAMOKONTROLI I SAMOREGULACJI

  PROGRAM ROZWOJU SAMOKONTROLI 

I SAMOREGULACJI

  

Fundacja ETOH ogłasza nabór do bezpłatnego Program Rozwoju Samokontroli i Samoregulacji. Jest to program dla osób uzależnionych od alkoholu, które utrzymują abstynencję i ukończyły terapię uzależnień. W związku z finansowaniem przez Urząd m. st. Warszawy przygotowaliśmy bezpłatny program, który rozpoczyna się już 10 czerwca! Uwaga: liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

 

PROFESJONALNE WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH UŻYWAJĄCYCH I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU  -  BEZPŁATNY PROGRAM DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY 

 

Program Rozwoju Samokontroli i Samoregulacji to program wsparcia grupowego o cechach terapeutyczno-rozwojowych. To program wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. Zajęcia będą prowadzone przez dwie terapeutki.

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 3 – 4 czerwca 2016 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym.

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://parpapl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia).

Szkolenie składa się z dwóch części:

·         2 dni szkolenia (16 godzin edukacyjnych),

·         1 dnia superwizji (8 godzin edukacyjnych).

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia sygnowanym przez wykładowców oraz Dyrektora Fundacji ETOH.  

 

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2016 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
Wiosna 2016 r.

Czytaj całość…
 
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ogłaszamy nabór do nowej edycji na rok 2016/2017

 

 STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Celem Studium jest profesjonalne przygotowane do pracy z parami-rozwijanie

umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, metody i techniki pracy, Ważne problemy par - rozczarowanie, konflikty, obwinianie, gniew, przemoc, zazdrość, zdrada, konflikty rodzicielstwa, rozstanie i rozwód. Szkolenie obejmuje 8 sesji, (200 godzin -seminaria, warsztaty, wykłady). Dla osób, które ukończyły Studium możliwość szkolenia zawansowanego (II stopień) obejmującego superwizję pracy własnej, połączonego z certyfikacją i uzyskaniem rekomendacji IPZ PTP.

opieka merytoryczna-Beata Chmielewska

  Szczegóły organizacyjne i terminy tel. 22 8638738 www.psychologia.edu.pl

 
STUDIUM PSYCHOLOGICZNEJ PRACY Z GRUPAMI

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ogłaszamy nabór do nowej edycji na rok 2016/2017

STUDIUM PSYCHOLOGICZNEJ PRACY Z GRUPAMI

Szkolenie obejmuje 180 godzin zajęć warsztatowych i seminaryjnych - różne formy pracy z grupą, rozwijanie specyficznych umiejętności, diagnozowanie sytuacji i procesów grupowych. Przedmiotem szkolenia są interwencje i techniki związane z zastosowaniem psychodramy, trenowaniem umiejętności interpersonalnych, prowadzeniem rozmowy grupowej na ważne tematy osobiste, inicjowaniem pracy w małych zespołach, eksplorowaniem osobistych doświadczeń uczestników, prowadzeniem pracy indywidualnej na tle grupy, rozpoznawaniem i analizowaniem relacji w grupie. Uczestnicy szkolenia uzyskają również wiedzę dotyczącą terapeutycznego i edukacyjnego zastosowania pracy grupowej z różnymi problemami osobistymi (kryzysy osobiste, uzależnienia, zaburzenia lękowe i depresyjne), dynamiki grupy, oraz faz rozwoju procesu grupowego i systemu komunikowania w grupach.

Początek zajęć- marzec 2016.

 

Opieka merytoryczna - prof.n. dr hab Jerzy Mellibruda

Szczegóły organizacyjne i terminy tel. 22 8638738 www.psychologia.edu.pl 

 
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ogłaszamy nabór do nowej edycji na rok 2016/2017

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

STUW przygotowuje do profesjonalnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Jest szkoleniem akredytowanym przez PARPA i stanowi  I etap procesu certyfikowania specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Obejmuje 650 godzin zajęć szkolenia w trakcie 14 sesji. Pierwsza sesja 2-6.III.2016 Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji. Kierownikiem STUW jest Zofia Sobolewska-Mellibruda

 Szczegóły organizacyjne i terminy tel. 22 8638738 www.psychologia.edu.pl

 
Pracownia PROMETEA

Pracownia PROMETEA zaprasza do udziału w warsztatach !

(marzec-maj 2016 r.) 

 

Czytaj całość…
 
PROFESJONALNE WSPARCIE OSÓB DOROSŁYCH UŻYWAJĄCYCH I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU
„AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA”

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY.

Czytaj całość…
 
BEZPŁATNY PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY Edycja Jesienna

PROFESJONALNE  WSPARCIE  OSÓB  DOROSŁYCH UŻYWAJĄCYCH

I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

 

„ AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA”

Czytaj całość…
 
Szkolenia dla pracowników domów opieki społecznej finansowane przez Urząd Miasta st. Warszawy
W 2015 roku Fundacja ETOH realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej i pracowników placówek pomocowych dla osób bezdomnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”, finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Czytaj całość…
 
Telefon zaufania  uzależnienia behawioralne

uzaleznienia_behawioralne.jpg

Zadzwoń po pomoc!

Telefon zaufania –
uzależnienia behawioralneInstytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi od trzech lat telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

 

Czytaj całość…
 
Akademia Dobrego Życia

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

Zaprasza na cykl zajęć warsztatowo-treningowych!

 AKADEMIA DOBREGO ŻYCIA

 

 JAK SOBIE PORADZIĆ Z ŻYCIEM???

W czasie 3-dniowych zajęć psychologicznych dostarczymy Państwu wielu umiejętności, inspiracji, motywacji i wsparcia w rozwoju osobistym. Pokażemy również jak zyskać  satysfakcję, radość i poczucie życiowego spełnienia w  szczególnie najistotniejszych obszarach życia, w których powstaje najwięcej problemów.
Czytaj całość…
 
Projekty Fundacji ETOH we współpracy z Ministerstwem Zdrowia

W 2014 roku Fundacja ETOH w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia realizuje zadania z zakresu  opracowania i upowszechniania materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka z uwzględnieniem grup wiekowych.

W ramach tych zadań na łamach miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium” od marca do grudnia 2014 roku ukazują się artykuły poświęcone uzależnieniom behawioralnym oraz zostaną wydane broszury poświęcone patologicznemu hazardowi i uzależnieniu od zakupów, adresowane do osób dorosłych zagrożonych tymi uzależnieniami oraz ich bliskich.

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej - Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Gdyni

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Szkolenie bejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych; jest przeznaczony dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach.

Całkowity koszt udziału w Kursie wynosi 400 zł. Cena obejmuje zajęcia dydaktyczne. Kurs jest współfinansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 Terminy zajęć:

I: 18-19.10. warsztat 

II: 25-26.10 warsztat  

III: 8-9. 11 warsztat

IV: 15. 11 seminarium

V: 22-23.11 warsztat 

VI: 29-30.11 seminarium

VII: 6-7.12 warsztat 

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać dzwoniąc pod numer 664-748-138  lub wysyłając maila na adres: stow.perspektywa@wp.pl

 
Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

BEZPŁATNY PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO  skierowany jest do:

  • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (w przypadku uzależnienia od alkoholu      wymagana jest co najmniej dwuletnia abstynencja, przy uzależnienie od narkotyków i leków    pięcioletnia;  w obu przypadkach konieczne jest ukończenie podstawowej terapii odwykowej
  • osób  współuzależnionych,
  • Dorosłych Dzieci Alkoholików jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją   podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień.  
Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy - sesja jesienna w Gdańsku

Pomorska Fundacja ETOH zaprasza na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom

z Rodzin z Problemem Alkoholowym i z Problemem Przemocy
Czytaj całość…