Aktualności

Uwaga


Od dnia 12 kwietnia 2021 r. Fundacja ETOH pracuje w trybie hybrydowym.
W zakładce „Kontakt” znajdują się numery telefonów oraz adresy mailowe poszczególnych Działów.

Między Lwem a Pogromcą...

 

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”


 Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH.

Program szkoleniowy obejmuje 80 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych podczas 4 trzydniowych sesji, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH (ul. Mszczonowska 6 Warszawa), w następujących terminach:

EDYCJA I szkolenia:

sesja I 11-13 czerwca 2021

sesja II 5-7 lipca 2021

sesja III 3-5 września 2021

sesja IV 8-10 października 2021

EDYCJA II szkolenia:

sesja I 7-9 lipca 2021

sesja II 23-25 sierpnia 2021

sesja III 20-22 września 2021

sesja IV 11-13 października 2021

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 170 zł.

Czytaj całość…
 
Motywacja

Szkolenie on-line

 “Motywacja i działanie – jak wspierać klientów lub siebie w podejmowaniu konstruktywnych zmian.” 

Informacje organizacyjne:

 •  📅 wtorek, 25 maja 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-12:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 200 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • wszystkie osoby zainteresowane tematem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_motywacja prosimy przesłać najpóźniej do 21 maja 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Ewelina Kubicka  

Zakres tematyczny:

 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • neuroasocjacje pozytywne
 • opór i lęk przed zmianą
 • kompas emocjonalny

Celem webinaru/warsztatu  jest pozyskanie  wiedzy opartej na dialogu motywacyjnym, gdzie szukać w sobie motywacji i jak ją obudzić.  Zapoznanie z techniką wzmacniania w sobie determinacji i wytrwałości w działaniach.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_motywacja

Czytaj całość…
 
Problemy seksualne

Szkolenie on-line

 “Problemy seksualne w uzależnieniach”

Informacje organizacyjne:

 •  📅 piątek, 28 maja 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-14:45
 • 💰Cena: cena tylko 350 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 7 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • terapeutów uzależnień, psychologów, osoby zainteresowane tematem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_zaburzenia2021 prosimy przesłać najpóźniej do 26 maja 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Dr n. med. Sławomir Jakima  

Zawartość tematyczna webinarium:

1.    Podstawy seksualności człowieka. Systematyka dysfunkcji seksualnych.

2.    Podstawowe dysfunkcje seksualne – kobiety.

3.    Podstawowe dysfunkcje seksualne – mężczyźni.

4.    Zaburzenia seksualne w ZZA.

5.    Zaburzenia seksualne w uzależnieniu narkotykowym.

6.    Hiperseksualność (seksoholizm).

7.    Jak rozmawiać, czego nie robić.

8.    Postępowanie terapeuty z pacjentem z problemem seksualnym.

 

Problemy seksualne stanowią ważną część w diagnozie i terapii uzależnień. Mogą być przyczyną przerywania abstynencji w trakcie terapii. Problemy te występują u ponad 50% osób uzależnionych, szczególnie są dostrzegalne w okresie abstynencji. Znajomość podstawowych dysfunkcji seksualnych pojawiających się w trakcie leczenia oraz sposobów reagowania może skutkować większą efektywnością terapii.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_zaburzenia2021

Czytaj całość…
 
Kultura współuzależnienia.

Szkolenie on-line

 „Kultura współuzależnienia – nowa perspektywa rozumienia i pomagania”

Informacje organizacyjne:

 •  📅 sobota i niedziela, 29-30 maja 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-15:30
 • 💰Cena: cena tylko 550 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 16 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • terapeutów uzależnień, terapeutów, psychologów,

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_kultura2021 prosimy przesłać najpóźniej do 27 maja 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Joanna Wawerska-Kus

Cel szkolenia: Poszerzenie rozumienia problemów osób, które zgłaszają się na terapię współuzależnienia o kontekst społeczny, obyczajowy, kulturowy; nabycie umiejętności pracy z osobami nazywanymi współuzależnionymi, doboru właściwej oferty pomocowej i jej adekwatnego zastosowania.

Zakres tematyczny:

1.    Przegląd teorii dotyczących współuzależnienia i ich implikacji praktycznych.

2.    Wprowadzenie w rozumienie kulturowe:

a.    struktura społeczna (patriarchat/matriarchat, konserwatyzm, religijność, feminizm itp. jako czynniki wzmacniające lub osłabiające współuzależnienie);

b.    wychowanie wynikające ze struktury społecznej;

c.    gender (kulturowe role przypisane płci) a współuzależnienie.

3.    Terapia w kontekście kulturowym:

a.    rozpoznawanie potrzeb pacjentek, zindywidualizowanie oferty i procesu terapeutycznego;

b.    znaczenie zjawisk zachodzących w relacji terapeutycznej;

c.    wymagania szkoleniowe i kompetencyjne wobec terapeutów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_kultura2021

Czytaj całość…
 
Dialog Motywujący

Szkolenie on-line

  Dialog Motywujący – najważniejsze zagadnienia i metody prowadzenia rozmów motywujących.”

Informacje organizacyjne:

 •  📅 czwartki, 20 i 27 maja 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-16:30
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 550 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 16 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • osoby pracujące w obszarze udzielania pomocy: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, osoby pracujące w KRPA, Zespołach Interdyscyplinarnych, wspomagających rodziny w ramach Opieki Społecznej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_dialog2021 prosimy przesłać najpóźniej do 18 maja 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Marta Lizis – Młodożeniec  

Ramowy plan warsztatu:

 • Powitanie. Ćwiczenie integracyjne.
 • Motywacja – założenia przyjęte w DM.
 • Odruch korygowania i wzbudzanie reaktancji.
 • Definicja i Duch DM.
 • Nauka narzędzi: pytania otwarte.
 • Nauka narzędzi: odzwierciedlenia i podsumowania.
 • Nauka narzędzi: dowartościowania
 • Podsumowanie wiedzy.

Korzyści z uczestniczenia w zajęciach:

- zapoznanie się z głównymi sposobami pracy, stosowanymi w Dialogu Motywującego

- rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, która ma na celu wzmacnianie wewnętrznej motywacji Klienta dorosłego, ucznia, nastolatka.

Zasady i metody Dialogu Motywującego mają na celu wydobywanie wewnętrznej chęci do zmiany. Prowadząc DM dąży się m.in. do tego, by osoba korzystająca z pomocy nazwała ważne dla siebie wartości, dostrzegła własne zasoby, by móc dokonać istotnych dla siebie zmian w życiu.

Szkolenie będzie przeprowadzane w formie warsztatu – większość czasu poświęcimy na ćwiczenia na forum grupy i w parach. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady pracy w konwencji Dialogu Motywującego – materiały filmowe. Odniesiemy się do konkretnych przykładów, sformułujemy pierwsze interwencje do przypadków zgłoszonych przez uczestników. Proste eksperymenty, przeprowadzone w trakcie zajęć pozwolą zapoznać się ze sposobem pracy, którego celem jest wydobywanie wewnętrznej motywacji klienta do wprowadzenia zmian w życiu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:  formularz_dialog2021

Czytaj całość…
 
Kiedy uczeń atakuje sam siebie...

Szkolenie on-line

  „Kiedy uczeń atakuje sam siebie...”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 środa, 19 maja 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 13:00-16:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 200 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli
 • pedagogów
 • psychologów
 • terapeutów
 • osoby zainteresowane tematem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_atak prosimy przesłać najpóźniej do 17 maja 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Małgorzata Łuba  

Zakres tematyczny:

1. Skala zjawiska oraz charakterystyka samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży

2. Rola i zadania nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego

3. Sposoby reagowania i mądrego wspierania ucznia – nawiązanie kontaktu, poszukiwanie systemu wsparcia, ocena bezpieczeństwa (w tym szacowanie rozmiaru i funkcji samouszkodzeń i ocena zagrożenia samobójczego), współpraca z rodziną.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_atak

Czytaj całość…
 
Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…