Aktualności

Serdeczna prośba

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o pisanie w treści e-maila lub w jego tytule informacji na jakie szkolenie lub Konferencje (nazwę) się Państwo zgłaszacie - zdecydowanie ułatwi nam to pracę przy prowadzeniu wielu naborów jednocześnie.

 

Z góry bardzo dziękujemy!

 

Zapraszamy! 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

  „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

Szkolenie rozpoczyna się już 7 września 2018 roku. Projekt „Między Lwem a Pogromcą..."  to 83 godziny praktycznej wiedzy – na Państwa prośby została zwiększona liczba zajęć. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

   

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć (63 godz. warsztatów i 20 godz. wykładów) realizowanych podczas 4 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

I     7 - 9 wrzesień 2018 r.

II    4 - 7 październik 2018 r.

III   19- 21 październik 2018 r.

IV   16 - 18 listopad 2018 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

 Projekt  jest  w całości finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach szkolenia mają Państwo bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

  

 Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe: LEw formularz 2018

prosimy przesyłać w terminie do 10.08.2017 r. na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub droga pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6. 

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie i Gdyni

 

Fundacja ETOH  oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w dwóch edycjach Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. zajęć dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych,, które odbywają się podczas 5 trzydniowych zjazdów (wrzesień – grudzień 2018 r.).

 

W Tym roku nowość! Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom odbędą się dwie równoległe edycje kursu: weekendowa i odbywająca się dni robocze.

 

  Zajęcia są przeznaczone dla: 

  • wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych,
  • dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy,
  • pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach,
  • studentów ostatniego roku o kierunku pedagogicznym.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 


Czytaj całość…
 
Konferencja dla pracowników pomocy społecznej

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 3-dniową

Konferencję szkoleniową nt. „Rodzina z problemem alkoholowym i problemem przemocy jako klient pomocy społecznej”

 

Konferencja odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru jeden termin):

18 - 20 października 2018 r.   oraz    8 - 10 listopada 2018 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

 

Program merytoryczny konferencji obejmuje 22 godziny zajęć, które będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in. prof. dr hab. Maria Ryś, dr Sylwia Kluczyńska, mgr Agnieszka Olszewska.

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020.

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników pomocy społecznej.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności psychologicznego pomagania rodzinom dysfunkcyjnym, w szczególności w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem oraz z występowaniem przemocy domowej.

Czytaj całość…
 
Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na

Konferencję szkoleniową dla profesjonalistów pracujących z członkami rodzin osób uzależnionych określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA pn.

„Psychoterapia zaburzeń osobowości – problemy i strategie pracy”

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 19 września 2018 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH

W tym roku będzie to już 15 organizowana przez nas konferencja poświęcona tematyce DDA 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, dr Dorota Nowocin, mgr Annę Małecką. Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii.

Czytaj całość…
 
Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ogłasza nabór na


Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Serdecznie zapraszamy do udziału w Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.

  • Projekt przeznaczony jest dla osób chcących profesjonalnie zajmować  się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków,

  • Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.

Szkolenie uzyskało akredytację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt realizowany jest od 2003 roku a kurs ukończyło ok 700 osób. Przez lata doświadczeń doskonalimy formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.- II edycja

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

II edycja programu

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:
  • Sesja I: 10-12 sierpnia 2018 r.
  • Sesja II: 7-9 września 2018 r.
  • Sesja III: 5-7 października 2018 r.

 

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Czytaj całość…
 
Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

-Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

oraz  Fantastyczne Możliwości

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Fantastyczne Możliwości dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowympodczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

·       nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,

·       pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawnych,

·       psychologów  pracujących w szkołach podstawowych,

·       pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN). 

Szkolenie składa się z 16 godzin dydaktycznych , w tym 4 godziny wykładów i 12 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni. Terminy szkoleń (do wyboru jeden):

10-11 marca 2018 r. BRAK MIEJSC !

17-18 kwietnia 2018 r.  BRAK MIEJSC !

19-20 maja 2018 r.  BRAK MIEJSC !

16-17 czerwca 2018 r. BRAK MIEJSC !

17-18 listopada 2018 r.(Nabór od 3 września. Zgłoszenia przesłane przed tym terminem nie będą rozpatrywane).

  Szkolenie jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny.

Czytaj całość…
 
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

ogłasza nabór  do drugiej części

 

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

                                                                  Edycja 2017/2018

Szkolenie od V sesji jest możliwe dla osób, które ukończyły wcześniej przynajmniej jedną z następujących form szkoleń :

 Studium Pomocy Psychologicznej IPZ ,

inne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej akredytowane przez PARPA ,

czteroletnią szkołę psychoterapii lub inne szkolenia zgodne z regulaminem PARPA.

Szkolenie przygotowuje do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

jako szkolenie I stopnia w procesie certyfikowania Specjalistów i Instruktorów psychoterapii uzależnień.

Czytaj całość…
 
PROFESJONALNA SZKOŁA PSYCHOTERAPII - IPZ PTP
 

INSTYTUT  PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

Ogłasza: Zapisy kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne od kwietnia 2018 roku

 

INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW

PROFESJONALNA

 

SZKOŁA PSYCHOTERAPII 

 4 letnie studia podyplomowe z zakresu profesjonalnej psychoterapii - 960 godzin zajęć 

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii otrzymają dyplom ukończenia szkolenia podyplomowego oraz przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych.

 Program szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej

oraz uwzględnia tzw. minima programowe projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Możliwość stażu klinicznego z superwizją od 360 do 600 godzin

Uczymy praktycznej integracji koncepcji i metod specyficznych dla różnych podejść, umiejętności doboru strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów i indywidualności pacjenta.

Dyrektorem Szkoły jest prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów
na stronie
www.psychologia.edu.pl,

tel. (022) 863 42 76, (22) 863 87 38; faks 863 42 75, e-mail: poczta@ipz.edu.pl

Czytaj całość…
 
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w związku z przedłużeniem akredytacji przez PARPA

ogłasza nabór do dodatkowej grupy w

 STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Edycja 2018-2019


Zajęcia zaczynają się już za miesiąc - 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 11.00

 

Szkolenie obejmuje 650 godzin warsztatów i wykładów rozwijających praktyczne umiejętności i metody oddziaływań psychoterapeutycznych oraz wiedzę kliniczną.

 

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (osoby pracujące w lecznictwie odwykowym mogą ubiegać się o dofinansowanie w PARPA) i przygotowuje do certyfikatów Specjalisty lub Instruktora psychoterapii uzależnień.

 

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl, telefon: 22 863 90 97

 

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…