Aktualności

Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

- NOWY TERMIN

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 19 - 20 MAJA 2017 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. To nowość na naszym rynku szkoleniowym. Jest to jedyne szkolenie w Polsce opracowane i prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień  i wieloletniego kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych w PARPA - Jadwigę Fudałę. 

 

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia.


Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia sygnowanym przez wykładowców oraz Dyrektora Fundacji ETOH.  

 

Czytaj całość…
 
Ogólnopolski Program Rozwoju Osobistego - EDYCJA 2017 R.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w Programie Rozwoju Osobistego - nowy nabór na edycję 2017

PRO jest intensywnym programem terapeutyczno-rozwojowym. Obejmuje 200 godzin pracy nad sobą metodą psychologicznego treningu grupowego. PRO adresowane jest przede wszystkim do osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, współuzależnionych i DDA jako etap terapii pogłębionej i rehabilitacji, będący kontynuacją podjętej już wcześniej pracy nad sobą, głównie w ośrodkach terapii uzależnień.

PRO – Program Rozwoju Osobistego ma ponad 25-letnią tradycję zarówno jako forma kontynuacji psychologicznej pracy nad sobą, ale także jako – forma przygotowywania osób pracujących nad sobą w związku z problemami uzależnień - do prowadzenia i organizowania pozaprofesjonalnych form pomagania – działań samopomocowych. Absolwenci PRO i dawniej SPP dla Nieprofesjonalistów to kilka tysięcy osób w Polsce!

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2017 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
Wiosna 2017 r.

Czytaj całość…
 
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ogłasza nabór do nowej edycji na rok 2017/2018

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

STUW przygotowuje do profesjonalnej pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. Jest szkoleniem akredytowanym przez PARPA i stanowi  I etap procesu certyfikowania specjalistów i instruktorów terapii uzależnień. Obejmuje 650 godzin zajęć szkolenia w trakcie 14 sesji.

 

Pierwsza sesja 22-26.III.2017 r. Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji. Kierownikiem STUW jest Zofia Sobolewska-Mellibruda

 

 Szczegóły organizacyjne dostepne na stronie internetowej:

www.psychologia.edu.pl

 

TERMINY ZAJĘĆ 2017 rok
I sesja: 22 – 26 marca 2017
II sesja: 19 – 23 kwietnia 2017
III sesja: 18 – 21 maja 2017
IV sesja: 8 – 11 czerwca 2017
V sesja: 12 – 15 sierpnia 2017
VI sesja: 14 – 17 września 2017
VII sesja: 12 – 15 października 2017
VIII sesja: 9 – 12 listopada 2017

TERMINY ZAJĘĆ 2018 rok
IX sesja: 22 – 25 lutego 2018
X sesja: 15 – 18 marca 2018
XI sesja: 12 – 15 kwietnia 2018
XII sesja: 3 – 6 maja 2018
XIII sesja: 31 maja – 3 czerwca 2018
XIV sesja: 21 – 24 czerwca 2018


 

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z: mgr Danuta Pastoła tel.: (22) 863 90 97, (22) 863 42 76, (22) 863 87 38; faks 863 42 75.

Czytaj całość…
 
STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

   STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych udziałem w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, które chcą pozyskać na początku bieżącego roku dofinansowanie do szkolenia informujemy, że termin rozpoczęcia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie został przesunięty na 21 lutego 2017 r.

Rekrutacja do tego szkolenia nadal trwa. Zapraszamy.

 

Poniżej podajemy aktualny terminarz sesji:

I sesja: 21 - 24 lutego 2017 r.
II sesja: 14 - 17 marca 2017 r.
III sesja: 4 - 7 kwietnia 2017 r.
IV sesja: 9 - 12 maja 2017 r.

 

Szkolenie to przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.niebieskalinia.pl/5881-nowe-terminy-wiosennej-edycji-studium-pomocy-ofiarom-przemocy-w-rodzinie-2017

 
Zapraszamy na ogólnopolskie szkolenie DDA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacja ETOH

zapraszają na Ogólnopolskie Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA pt.                  

„Labirynty psychoterapii.

Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych.”

która odbędzie się w dniach 11 - 13.12.2016 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji (ul. Mszczonowska 6).

 

Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy takich wybitnych specjalistów jak: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro i dr n.med. Władysław Sterna.  Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenionych w środowisku ekspertów  prof. Jerzego Mellibrudę oraz  Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

    

W czasie zajęć przedstawione zostaną metody i strategie mające zastosowanie w zaawansowanej, tzw. pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Chcemy pokazać jak można łączyć pracę nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia z pracą nad destrukcyjnymi osobowościowymi schematami i problemami emocjonalnymi. Z drugiej strony przedstawimy możliwości rozpoznawania i przepracowywania patologicznych  mechanizmów regulacji emocji, przejawów magicznego myślenia oraz schematów tworzenia destrukcyjnych zależności u osób nieuzależnionych od alkoholu.

 

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką. To wydarzenie będzie też wspaniałą okazją do pracy osobistej.

 

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

 

„Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

 Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących

w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czytaj całość…
 
Pracownia PROMETEA

Pracownia PROMETEA zaprasza do udziału w warsztatach !

(październik - grudzień 2016 r.) 

 

 

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA Jesień 2016

 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych. Zajęcia są przeznaczone dla: wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach. Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Cetrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…
 
Fundacja ETOH informuje, że od listopada 2012 roku recepcja naszego ośrodka czynna będzie w godzinach od 8.00 do 20.00

Osoby korzystające z noclegu w naszym ośrodku, które chcą przyjechać we wczesnych godzinach rannych lub godzinach nocnych ( po godzinie 20.00 ), powinny wcześniej powiadomić o tym recepcję drogą telefoniczną lub elektroniczną.

numer telefonu do recepcji                             22 439 03 10

adres poczty elektronicznej                            etoh@etoh.edu.pl