Aktualności

Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
Zjawisko przemocy.

Szkolenie on-line

  „Zjawisko przemocy.”

  Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek 22 marca 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 13:00 – 16:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 200 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć.

 Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • pracownicy instytucji zajmujących się tematyką przemocy:

o    OPS,

o    ośrodki interwencji,

o    GKRPA,

o    pracownicy sądów,

o    oświaty,

o    służb medycznych policji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_zjawiskoprzemocy prosimy przesłać najpóźniej do 12 marca 2021 roku.

 

Zajęcia poprowadzi: Ilona Anczarska - absolwentka psychologii UKSW oraz studiów podyplomowych SWPS „Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji”. Posiada akredytację Extended Disc®, Facet 5®, certyfikat ACC ICF oraz certyfikat asesorski uprawniający do oceny kompetencji menedżerskich. Brała udział w projektach dla kilkudziesięciu organizacji, ma na swoim koncie realizację ponad 1500 dni szkoleniowych, liczne projekty obejmujące rozwój menedżerów, trenerów i pracowników, a także sesje oceny potencjału AC/DC. 

 Zakres tematyczny webinaru:
 • Charakterystyka zjawiska
 • Na co kłaść nacisk edukując świadków i osoby doznające przemocy
 • Specyfika psychologiczna osób doznających przemocy
 • Pytania i odpowiedzi
 • Praca z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie i specyfika pomocy na każdym z nich

Celem szkolenia jest pogłębienie tematu zjawiska przemocy oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zachowania osób stosujących przemoc oraz możliwości pomocy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_zjawiskoprzemocy

Czytaj całość…
 
Uczeń z Zespołem Aspergera teoria i praktyka

Szkolenie on-line

  „Uczeń z Zespołem Aspergera – teoria i praktyka”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 wtorek 16 marca 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00 – 13:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 250 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych
 • psychologów
 • osoby zainteresowane tematyką

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_asperger prosimy przesłać najpóźniej do 5 marca 2021 roku.  

Podczas szkolenia w szczególności zostaną przedstawione praktyczne aspekty pracy z uczniami z Zespołem Aspergera.

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z uczniami z Zespołem Aspergera.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_asperger


Czytaj całość…
 
Profilaktyka przemocy

Szkolenie on-line

  „Profilaktyka przemocy.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek 15 marca 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 13:00 – 16:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 200 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • osoby zajmujące się profilaktyką przemocy,
 • spotykające się z przemocą w swojej pracy: GOPS, MOPS, kuratorzy, służby medyczne, policja, psycholodzy itd.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:Formularz_profilaktyka2021 prosimy przesłać najpóźniej do 5 marca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Ilona Anczarska  

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży
 • Praca profilaktyczna z rodzicami
 • Formy i zasady zajęć
 • Pytania i odpowiedzi

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: Formularz_profilaktyka2021

Czytaj całość…
 
Szkolenie on-line Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym kompendium wiedzy w pigułce

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w zajęciach:

 • wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 •   pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 •   osoby zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień, które chcą zapoznać się lub pogłębić wiedzę na temat przeciwdziałania narkomanii;
 • pracowników szkół i placówek oświatowych
 •   i inne zainteresowane tematem osoby    

 

Szkolenie on-line

  „Przeciwdziałanie narkomanii  i „dopalaczom” na poziomie lokalnym – kompendium wiedzy w pigułce”

 

Informacje organizacyjne:

 •   📅 wtorek 9 marca 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:15 – 11:30
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 190 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 3 godziny dydaktyczne zajęć.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_narkomania prosimy przesłać najpóźniej do 26 lutego 2021 roku.

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie on-line Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w

Szkoleniu on-line 

„Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

 

SKORZYSTAJ Z WYGODNEGO SZKOLENIE ON-LINE:

 •   📅 3 spotkania co tydzień, w czwartki: 4 marca, 11 marca, 18 marca 2021 roku
 • 🕘Godziny szkolenia: 10:00 – 13:15
 •  💰Cena: tylko 400 zł / lub 450 przy wpłacie w dwóch ratach
 • 🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Liczba miejsc na warsztacie ograniczona.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć, każde z trzech spotkań trwa 4 godziny dydaktyczne.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy stykają się z pacjentami z powodzeniem funkcjonującymi na wielu polach społecznych, jednocześnie pozostającymi pod destrukcyjnym wpływem uzależnienia od substancji chemicznych.

 Szkolenie polecamy:

 •    specjalistom terapii uzależnień,
 • instruktorom terapii uzależnień,
 • psychoterapeutom,
 • osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,
 • psychologom.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: Formularz_stereotyp prosimy przesłać najpóźniej do 24 lutego 2021 roku.

 

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…