Aktualności

Zapraszamy na ogólnopolskie szkolenie DDA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacja ETOH

zapraszają na Ogólnopolskie Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA pt.                  

„Labirynty psychoterapii.

Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych.”

która odbędzie się w dniach 11 - 13.12.2016 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji (ul. Mszczonowska 6).

 

Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy takich wybitnych specjalistów jak: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro i dr n.med. Władysław Sterna.  Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenionych w środowisku ekspertów  prof. Jerzego Mellibrudę oraz  Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

    

W czasie zajęć przedstawione zostaną metody i strategie mające zastosowanie w zaawansowanej, tzw. pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Chcemy pokazać jak można łączyć pracę nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia z pracą nad destrukcyjnymi osobowościowymi schematami i problemami emocjonalnymi. Z drugiej strony przedstawimy możliwości rozpoznawania i przepracowywania patologicznych  mechanizmów regulacji emocji, przejawów magicznego myślenia oraz schematów tworzenia destrukcyjnych zależności u osób nieuzależnionych od alkoholu.

 

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką. To wydarzenie będzie też wspaniałą okazją do pracy osobistej.

 

Czytaj całość…
 
Szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia.

 

 Realizacja Programu Ograniczania Picia

 

- NOWY TERMIN

 

Fundacja ETOH organizuje w dniach 4 – 5 LISTOPADA 2016 roku szkolenie z zakresu realizacji programów ograniczania picia. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym.

Celem szkolenia jest efektywne przygotowanie uczestników do prowadzenia programów ograniczania picia. Program szkolenia został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA http://parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia).

Szkolenie składa się z dwóch części:

·         2 dni szkolenia (16 godzin edukacyjnych),

·         1 dnia superwizji (8 godzin edukacyjnych).

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia sygnowanym przez wykładowców oraz Dyrektora Fundacji ETOH.  

 

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2016 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
Jesień 2016 r.

Czytaj całość…
 
Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn.

 

„Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

 

 Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących

w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czytaj całość…
 
Pracownia PROMETEA

Pracownia PROMETEA zaprasza do udziału w warsztatach !

(październik - grudzień 2016 r.) 

 

 

Czytaj całość…
 
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Warszawie- EDYCJA Jesień 2016

 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Kurs obejmuje 120 godz. dydaktycznych zajęć seminaryjno-warsztatowych. Zajęcia są przeznaczone dla: wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin alkoholowych lub przygotowujących się do takiej pracy, pedagogów, nauczycieli pracujących w szkołach. Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych z terenu całej Polski. Cetrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6 w Warszawie.

Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2014 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2014 roku obowiązuje następujący cennik usług dla: sesji 5 dniowej i sesji 4 dniowej
Czytaj całość…
 
Fundacja ETOH informuje, że od listopada 2012 roku recepcja naszego ośrodka czynna będzie w godzinach od 8.00 do 20.00

Osoby korzystające z noclegu w naszym ośrodku, które chcą przyjechać we wczesnych godzinach rannych lub godzinach nocnych ( po godzinie 20.00 ), powinny wcześniej powiadomić o tym recepcję drogą telefoniczną lub elektroniczną.

numer telefonu do recepcji                             22 439 03 10

adres poczty elektronicznej                            etoh@etoh.edu.pl