Aktualności

Uwaga


Od dnia 12 kwietnia 2021 r. Fundacja ETOH pracuje w trybie hybrydowym.
W zakładce „Kontakt” znajdują się numery telefonów oraz adresy mailowe poszczególnych Działów.

Przeciwdziałanie przemocy.

Szkolenie on-line

 „Przemoc - diagnoza i metody przeciwdziałania. Jak pomóc w przywróceniu równowagi i siły osobom, które doświadczają przemocy?”

Informacje organizacyjne:

 •  📅 środa i czwartek,28-29 kwietnia 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:45
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 540 zł- możliwość płatności w ratach!
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • pracowników OPS, ośrodków interwencji,
 • członków GKRPA
 • pracowników sądów, policji, służb medycznych
 • psychologów, pedagogów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_przeciwdziałanie prosimy przesłać najpóźniej do 26 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Ilona Anczarska  

Zakres tematyczny:

 • znaczenie programów profilaktycznych dla młodzieży oraz pracy profilaktycznej z rodzicami - formy i zasady zajęć,
 • charakterystyka zjawiska przemocy, na co kłaść nacisk edukując świadków i osoby doznające przemocy,
 • specyfika psychologiczna osób doznających przemocy: w jaki sposób rozmawiać z nimi aby wzmacniać ich zasoby wewnętrzne, decyzyjność i wpływ na rzeczywistość,
 • specyfika psychologiczna zachowania osób stosujących przemoc; w jak sposób z nimi rozmawiać, jak radzić sobie z manipulacją, jaką oferować pomoc,
 • etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie i specyfika pomocy na każdym z nich; rola monitorowania sytuacji w rodzinie także po zamknięciu Niebieskich Kart.
 • przemoc wobec dziecka będącego świadkiem przemocy w rodzinie oraz doznającego przemocy. W jaki sposób rozmawiać z rodzinami o dziecku, jaką pomoc oferować. Wskazówki prowadzenia rozmowy z dzieckiem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:formularz_przeciwdziałanie

Czytaj całość…
 
Prawne aspekty pracy psychologa i terapeuty.

Szkolenie on-line

 „Prawne aspekty pracy psychologa i terapeuty”

Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek, 26 kwietnia 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-15:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 300 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Program szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • studentów psychologii, psychologów,
 • osoby w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej,
 • kierowników placówek zatrudniających psychologów,
 • wszystkich zainteresowanych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_prawne2021 prosimy przesłać najpóźniej do 22 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Agnieszka Olszewska  

Zakres tematyczny:

 • czy każdy sprawca przemocy to psychopata? Kim są sprawcy?
 • zasady pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy
 • nasze przekonania na temat osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • działania prawne podejmowane wobec sprawcy przemocy
 • prawne możliwości odseparowania sprawcy przemocy od ofiary
 • możliwości działania grupy roboczej/ Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadku odmowy współpracy przez osobę stosującą przemoc w rodzinie
 • zasady ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_prawne2021

Czytaj całość…
 
Zarządzanie zespołem.

Szkolenie on-line

 „Profesjonalne zarządzanie zespołem. Jak być skutecznym liderem i kierować ludźmi tak, aby chciało im się pracować?”  

Informacje organizacyjne:

 •  📅 środa i czwartek,21-22 kwietnia 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:45
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 540 zł- możliwość płatności w ratach!
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • Kierownicy i dyrektorzy placówek zajmujących się pomocą w swojej pracy: np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki oświaty, medyczne, etc
 • osoby zainteresowane rozwojem w temacie zarządzania zespołem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_zespół prosimy przesłać najpóźniej do 20 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Ilona Anczarska  

Zakres tematyczny:

·        Kooperacyjne zarządzanie zespołem. W jaki sposób angażować zespół w podejmowanie decyzji oraz działania.

·        Style liderskie, analiza własnego stylu pod kątem mocnych stron oraz obszarów do doskonalenia.

·        Zasady motywowania indywidualnego i zespołowego.

·        Zasady karania i wyciągania konsekwencji.

·        Motywowanie pozafinansowe zadaniowe i relacyjne.

·        Efektywne delegowanie rozwijające pracownika i odciążające przełożonego - zasady delegowania i rozliczania z zadań.

·        Zasady udzielania informacji zwrotnej i egzekwowania zadań.

·        Reagowanie w trudnych sytuacjach - analiza przypadków uczestników.

·        Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:  formularz_zespół

Czytaj całość…
 
Sprawcy przemocy w rodzinie.

Szkolenie on-line

  „Sprawcy przemocy w rodzinie.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek, 20 kwietnia 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-15:45
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 350 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Program szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • pracowników instytucji pomocowych,
 • członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych
 • osoby zainteresowane tematyką.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_sprawcy prosimy przesłać najpóźniej do 19 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Agnieszka Olszewska  

Zakres tematyczny:

 • czy każdy sprawca przemocy to psychopata? Kim są sprawcy?
 • zasady pierwszego kontaktu ze sprawcą przemocy
 • nasze przekonania na temat osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • działania prawne podejmowane wobec sprawcy przemocy
 • prawne możliwości odseparowania sprawcy przemocy od ofiary
 • możliwości działania grupy roboczej/ Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadku odmowy współpracy przez osobę stosującą przemoc w rodzinie
 • zasady ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania:  formularz_sprawcy

Czytaj całość…
 
Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy

Szkolenie on-line

  „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-16:45
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 350 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Program szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • pracowników instytucji pomocowych,
 • osoby zainteresowane tematyką.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_prawneprzemoc prosimy przesłać najpóźniej do 16 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Agnieszka Olszewska  

Zakres tematyczny:

 • rozróżnienie pojęć przemoc - konflikt, przestępstwo znęcania się nad rodziną
 • grupy szczególnie narażone na doświadczanie przemocy - dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne
 • kompetencje służb i instytucji pomocowych
 • Procedura Niebieskiej Karty - rozpoczynanie i kończenie, zasady i metody postępowania
 • odpowiedzialność służb w przypadku niepodjęcia działań przewidzianych w obowiązujących procedurach prawnych
 • możliwości odseparowania sprawcy od osoby doświadczającej przemocy (najnowsze rozwiązania prawne)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_prawneprzemoc

Czytaj całość…
 
Procedura "Niebieskie Karty" w szkole

Szkolenie on-line

  „Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” w szkole.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 czwartek, 16 kwietnia 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-13:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 250 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 5 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • przedstawicieli oświaty: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_niebieska prosimy przesłać najpóźniej do 19 marca 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Katarzyna Michalska  

Zakres tematyczny:

Celem szkolenia jest m.in. uporządkowanie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie, w tym przemocą wobec dzieci oraz na temat podejmowania interwencji przez przedstawicieli oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka. Zaprezentowane zostaną sposoby prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami, a także zasady pracy interdyscyplinarnej w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zajęcia będą prowadzone w formie aktywizującej uczestników – oprócz wykładu uczestnikom zaproponowane będą: ćwiczenia, praca z casusem, dyskusja w celu wymiany doświadczeń. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_niebieska

Czytaj całość…
 
Współpraca z rodziacami uczniów z Zespołem Aspergera.

Szkolenie on-line

  „Jak budować konstruktywną współpracę z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 Czwartek 15 kwietnia 2021 roku
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00 – 13:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 250 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych
 • psychologów
 • osoby zainteresowane tematyką

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_rodzice2021prosimy przesłać najpóźniej do 12 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Agnieszka Czerkawska  

Podczas szkolenia w szczególności zostaną przedstawione praktyczne aspekty współpracy z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.

 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji osób pracujących z rodzicami uczniów z Zespołem Aspergera.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_rodzice2021

Agnieszka Czerkawska - Magister socjologii, specjalność socjologia medycyny. Specjalista w zakresie przeciwdziałania oraz rozwiązywania problemów społecznych. Autor i realizator programów, szkoleń, warsztatów oraz publikacji z zakresu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych. Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji ADYS, współautor koncepcji pedagogiczno – edukacyjnej, wychowawczej oraz profilaktycznej szkół prowadzonych przez Fundację. Dyrektor i nauczyciel Szkół Fundacji ADYS, które specjalizują się w pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym w szczególności uczniami z Zespołem Aspergera. Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Czytaj całość…
 
Nieletni w konflikcie z prawem.

Szkolenie on-line

  „Nieletni w konflikcie z prawem – karać, izolować, wychowywać czy leczyć.”  

Informacje organizacyjne:

 •   📅 poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.
 •  🕘Godziny szkolenia: 10:00-15:15
 • 💰Cena: okazyjna cena tylko 310 zł
 •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Program szkolenie obejmuje 6 godzin dydaktycznych zajęć. 

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:

 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów,
 • wychowawców,
 • nauczycieli.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_nieletni prosimy przesłać najpóźniej do 8 kwietnia 2021 roku.  

 Zajęcia poprowadzi: Marek Ignaczak  

Zakres tematyczny:

1. Ramy prawne dla oddziaływań na dzieci i młodzież, którzy popełnili/popełniają niebezpieczne czyny zabronione (rozstrzygnięcia ustawowe i praktyka)

2. Dlaczego niektórych nieletnich "przestępców" się leczy i dlaczego w psychiatrii

            - szpital i oddziały o wzmożonym poziomie zabezpieczenia

3. Choroby i zaburzenia towarzyszące czynom zabronionym lub powodujące przekraczanie prawa

            - doświadczenia KOPSN (Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie) i innych oddziałów o wzmocnionym zabezpieczeniu

4.Cele psychiatrii sądowej nieletnich- przegląd krytyczny

5. Terapia, rehabilitacja, rozwój - jakimi środkami dysponuje system

6. Zalety i wady systemu psychiatrii sądowej nieletnich

7. Efekty?

Czytaj całość…
 
Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
Program Rozwoju Osobistego 2021

Program Rozwoju Osobistego

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują wznowienie tego programu  w  pierwszej  połowie  2021 roku.  

Program  Rozwoju  Osobistego  stanowi  cykl  zajęć  terapeutyczno-rozwojowych  dla  osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących  się  niesieniem  pomocy  w  lecznictwie  uzależnień,  programach  gminnych, w tym w    punktach   konsultacyjnych,  a   także   w   środowiskach   wsparcia,  zwłaszcza  w   klubach   i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy będą   także   pomaganie   osobom   uzależnionym   i   współuzależnionym  oraz  współdziałanie   i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

Wszyscy realizatorzy zajęć w Programie Rozwoju Osobistego mają rekomendacje trenerów psychologicznego treningu grupowego i/lub psychoterapeutów PTP oraz certyfikaty specjalistów terapii uzależnień PARPA. Koordynacją całości Programu Rozwoju Osobistego będzie się zajmowała Anna Dodziuk, która przez wiele lat kierowała PRO w jego poprzedniej edycji, realizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia. 

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w PRO oraz ankiety zgłoszeniowe można uzyskać w Fundacji ETOH, tel. 22 8368080, 224390310 lub wysyłając zapytanie na adres etoh@etoh.edu.pl

 

 Formularz zgłoszeniowy:  PRO_ankieta_2021

 

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…