Aktualności

Uwaga

!!! WAŻNE !!!
Niestety ze względu na remont drogi dojazd do Fundacji ETOH wyłącznie od strony Warszawa Włochy ulicami: Potrzebna, Gniewkowska , Mszczonowska.
(NIE MA DOJAZDU OD UL. KASPRZAKA I ORDONA !!!)

Poza stereotypem 3.

Szkolenie on-line

Edycja trzecia szkolenia
 pn. „Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

Informacje organizacyjne:

  •  📅 trzy czwartki, 2.12/ 9.12/ 16.12 2021 r.
  •  🕘Godziny szkolenia: 9:00-12:15
  • 💰Cena: okazyjna cena tylko 410 zł
  •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć. 

Szkolenie polecamy:

·         specjalistom terapii uzależnień,

·         instruktorom terapii uzależnień,

·         psychoterapeutom,

·         osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,

·         psychologom.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_pozaStereotypem3 prosimy przesłać najpóźniej do 29 listopada 2021 roku.  

 

 Zajęcia poprowadzi: Barbara Czardybon  

 

Czytaj całość…
 
Uzależnienie od hazardu  zagrożenie XXI wieku dla dzieci i młodzieży

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w szkoleniu on-line

Uzależnienie od hazardu – zagrożenie XXI wieku dla dzieci i młodzieży

 

SKORZYSTAJ Z WYGODNEGO SZKOLENIE ON-LINE:
30 listopada 2021 roku
Godziny szkolenia: 15:00 – 18:00
Cena: tylko 200 zł 
Promocja dla znajomych zgłaszających się razem
Liczba miejsc na warsztacie ograniczona.

Szkolenie obejmuje 4 godziny dydaktyczne zajęć.

 

Szkolenie polecamy:
• nauczycielom;
• wychowawcom;
• pedagogom szkolnym;

• psychologom szkolnym;

• osobom zainteresowanym tematem, które pracują lub chcą pracować z dziećmi i młodzieżą.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania : formularz_hazard2021

 

prosimy przesłać najpóźniej do 22 listopada 2021 r.

 

Zakres tematyczny szkolenia:
- Hazard – istota i definicja
- Przykłady gier hazardowych
- Lootboxy – czym są, mechanizmy i zależności, czy coś je łączy z grami hazardowymi;
- W jaki sposób młodzież omija zakaz korzystania z gier hazardowych dla nieletnich?

- Symptomy problemowego hazardu
- Fazy rozwoju uzależnienia od hazardu
- Badania dot. Problematyki uzależnienia od hazardu wśród dzieci i młodzieży

- Przykłady interwencji pomocowych osobom zmagających się z uzależnieniem od hazardu
- Profilaktyka dot. uzależnienia od hazardu
Czytaj całość…
 
Komunikat

!!! WAŻNE !!!

Niestety ze względu na remont drogi dojazd do Fundacji ETOH wyłącznie od strony Warszawa Włochy ulicami: Potrzebna, Gniewkowska , Mszczonowska.

 

(NIE MA DOJAZDU OD UL. KASPRZAKA I ORDONA !!!)

 
Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości

Szkolenie on-line

Druga edycja szkolenia pn. „Więcej niż zaburzenie przystosowania. Psychoterapia współuzależnienia osób z zaburzeniami osobowości”     

Informacje organizacyjne:

  •   📅 piątek-sobota, 10-11 grudnia 2021 r.
  •  🕘Godziny szkolenia: 15:00-20:00, 9:00-14:00
  • 💰Cena: okazyjna cena tylko 410 zł
  •  🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Szkolenie obejmuje aż 12 godziny dydaktyczne zajęć. 

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

·         specjalistów psychoterapii uzależnień (także w procesie certyfikacji);

·         psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami współuzależnionymi;

·         pracowników socjalnych,

·         asystentów rodzin,

·         pedagogów,

·         psychologów i innych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: formularz_psychoterapia2 prosimy przesłać najpóźniej do 6 grudnia 2021 roku.  

 

 Zajęcia poprowadzi: Barbara Czardybon  

 

Czytaj całość…
 
Program Rozwoju Osobistego 2022

Program Rozwoju Osobistego

(informacja ogólna)

 

Zespół realizatorów Programu Rozwoju Osobistego (PRO) oraz Fundacja ETOH planują rozpoczęcie tego programu w pierwszej połowie 2022 roku.  

Program Rozwoju Osobistego stanowi cykl zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób z własnym doświadczeniem uzależnienia lub współuzależnienia i jest przeznaczony m.in. dla osób zajmujących się niesieniem pomocy w środowiskach wsparcia, zwłaszcza w klubach
i stowarzyszeniach abstynenckich. Warunkiem udziału w PRO dla osób uzależnionych od alkoholu jest co najmniej dwuletnia abstynencja.

 Praca psychologiczna nad własnymi problemami, głównie w formie psychoterapii grupowej, w połączeniu z psychoedukacją i wiedzą o problemach alkoholowych ma służyć bardziej efektywnemu pomaganiu innym ludziom oraz inicjowaniu zmian w środowiskach samopomocowych i społecznościach lokalnych w obszarze problemów alkoholowych.

PRO obejmuje 200 godzin pracy psychologicznej metodą psychologicznego treningu grupowego (cztery comiesięczne sesje po 5 dni). Uczestnicy w małych grupach pracują nad postrzeganiem i rozumieniem innych ludzi i samego siebie, dobrym komunikowaniem się, rozpoznawaniem i konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami, rozwiązywaniem problemów, poprawą relacji w rodzinie, określaniem i realizacją wartości osobistych. Jednym z tematów pracy  będą także pomaganie osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz współdziałanie
i realizowanie projektów w środowisku lokalnym.

 

Czytaj całość…
 
Trzeci Elementarz wiosna 2021

Edycja wiosna 2021 programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz"

 Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” do realizacji programu w edycji wiosna 2021.

Zamówienia na materiały edukacyjne do realizacji programu przyjmujemy do 30.03.2021 r. (data wpłynięcia zgłoszenia do Fundacji). Koszt przesyłki ponosi Fundacja ETOH. Wysyłka materiałów nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Zamówienia mogą być przesyłane faksem pod numer (22) 836 80 81, e-mailem: profilaktyka@etoh.edu.pl lub pocztą na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

 

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zapraszamy przeszkolonych Instruktorów do składania zamówień!

Pliki do pobrania: zamowienie_materialow_2021_wiosna; zgloszenieinstruktora_2021

 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku

CENNIK USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ ETOH

 Pakiet wyżywienia obejmuje trzy posiłki dziennie – pierwszego dnia rozpoczynamy obiadem, ostatniego dnia kończymy obiadem.

 

 

Czytaj całość…