Aktualności

Szkolenie pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym


Adresaci szkolenia: przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

* Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

 

 Cel szkolenia: Przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 30 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 2 –dniowych zjazdów:

  • w Soczewce (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Mazowsze, 09-506 Soczewka) - zgłoszenia przyjmujemy do 12 października):

I sesja 19 - 20 października 2020 r.

II sesja 5 - 6 listopada 2020 r. 

  • w Warszawie (Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa)- zgłoszenia przyjmujemy do 19 października):

I sesja 26 - 27 października 2020 r.

II sesja 9 - 10 listopada 2020 r.

 

Zadanie w całości finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach środków przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020

 

Formularze zgłoszeniowe: Przemoc_formularz   (z wybranym miejscem szkolenia) prosimy wysyłać na adres e-mail: e-mail: szkoleniamcps@etoh.edu.pl

 

Czytaj całość…
 
Bezpłatne szkolenie Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych

Bezpłatne szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień pn.

Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych


Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Lokalne programy profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem informacji o programach rekomendowanych”, które rozpoczyna się już 19 października 2020 r.!


Adresaci szkolenia: osoby zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień w województwie mazowieckim.

 

Cel szkolenia: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania profesjonalnych, skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności do budowania lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 44 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 3 –dniowych zjazdów

 I SESJA: 19 – 21 października 2020 r.

II SESJA: 2 - 4 listopada 2020 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_lokalne_2020

Czytaj całość…
 
SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI
Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do wzięcia udziału w superwizji grupowej dla osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą wychowującymi się w rodzinach dysfunkcyjnych, przejawiającymi różnego rodzaju trudności w sferze poznawczej oraz emocjonalno-społecznej, narażonych na różnego rodzaju zakłócenia w przebiegu procesów rozwojowych. W szczególności zapraszamy: socjoterapeutów, psychologów i pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic środowiskowych, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Superwizje będą się odbywały w trzech lokalizacjach:

  • w Łodzi (2 grupy superwizyjne) dla osób z woj. łódzkiego,
  • w Toruniu (jedna grupa) dla osób z woj. kujawsko-pomorskiego
  • w Gdańsku (jedna grupa) dla osób z woj. pomorskiego.

 

Każda grupa liczyć będzie nie więcej niż 10 osób, przewidujemy 6 spotkań superwizyjnych dla każdej grupy w okresie wrzesień – początek grudnia 2020 r., czas trwania każdegospotkania to 3 godziny dydaktyczne. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

 

Osoby zakwalifikowane na superwizje otrzymają szczegółowe informacje dotyczące miejsca prowadzenia spotkań oraz dokładnych terminów.

 

Formularz zgłoszeniowy: Superwizje_formularz na superwizje prosimy przesłać do 17 sierpnia 2020 roku na

adres e-mailowy: azdunek@etoh.edu.pl lub faxem: 22 836 80 81.

Udział w superwizjach jest bezpłatny.

 

 

Zadanie „Prowadzenie superwizji dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” jest dofinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj całość…
 
REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

       Fundacja ETOH jest wpisana w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

NUMER EWIDENCYJNY 2.14/00330/2010

Na większość naszych szkoleń osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą otrzymać finansowanie ze środków publicznych.

Wystarczy zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

Zapraszamy!

 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja wiosna 2020
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
WIOSNA 2020 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…