Aktualności

Działalność GKRPA dla osób z województwa mazowieckiego

   Bezpłatne szkolenie pn.

„Działalność GKRPA” dla osób z województwa mazowieckiego

 

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

 • członków lub kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

 

Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników szkolenia interdyscyplinarnej, najnowszej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umiejętności do podejmowania skutecznych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Uzależnienie od alkoholu oraz picie ryzykowne, szkodliwe. Współuzależnienie.
 • Przemoc w rodzinie.
 • Pomoc organizacyjna dla dzieci krzywdzonych/dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży.
 • Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne -system rekomendacji.
 • Zagadnienia prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Każdy uczestnik weźmie udział w 44 godzinach dydaktycznych zajęć, realizowanych w trakcie dwóch 3 –dniowych zjazdów 

I SESJA: 29 – 31 października 2019 r.
II SESJA: 18 - 20 listopada 2019 r. 

Miejsce odbywania się zajęć i zakwaterowania: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa

Czytaj całość…
 
Szkolenie

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

"Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne
u młodzieży – czy na pewno moda"

7-8 listopada 2019 r.

Nabór rozpocznie się 19 września br.

Jest wiele sposobów radzenia sobie z trudnościami, cierpieniem, życiem. Jedne z nich są lepsze, inne gorsze. Niektóre nastolatki sięgają po samouszkodzenia, bo uważają, że im to pomoże. I na początku pomaga. Później bywa różnie. Podczas warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na wiele różnych pytań, m.in. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy wspierać młodą osobę, która dokonuje samouszkodzeń? Jak mądrze pomagać, żeby samouszkodzenia zdarzały się rzadziej? Jak nauczyć innych, dostępnych i skutecznych form radzenia sobie z problemami? Jak reagować, gdy w grupie pojawi się zjawisko „zarażania się”?

Szkolenie skierowane jest do:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • asystentów rodziny,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • innych osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularz zgłoszeniowy:  listopad_formularz

Czytaj całość…
 
Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   –. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Czytaj całość…
 
Szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych rozpoczęła nabór na szkolenie:

„Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”

13 listopada 2019 roku

                                              ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Zachowania samobójcze u dzieci i nastolatków – przerażają nas, sprawiają, że czujemy bezradność, nie chcemy o nich słyszeć, boimy się o nich rozmawiać, wolelibyśmy ich nie dostrzegać. Co warto wiedzieć, aby właściwie na nie zareagować i móc wesprzeć młodą osobę, która ich doświadcza? Jakie podjąć działania – interwencyjne, terapeutyczne, psychiatryczne? 

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów szkolnych,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • osób zainteresowanych tematem, które pracują z dziećmi, młodzieżą.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 17 października br. :  Formularz_jednodniowe

Czytaj całość…
 
Program profilaktyczny TRZECI ELEMENTARZ. Edycja jesień 2019 r.
Fundacja ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” 
   Jesień 2019 r.
 
„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Program został opracowany przez zespół autorów na zamówienie PARPA, a koordynacją i prowadzeniem zajmuje się Fundacja ETOH, która przeszkoliła instruktorów Elementarza.  Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli – prowadzone są metodami aktywnymi („burza mózgów”, praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).  
Czytaj całość…
 
Psychoterapia osób uzależnionych w pogłębionej fazie terapii,

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza

do udziału w szkoleniu „Psychoterapia osób uzależnionych w pogłębionej fazie terapii”,

finansowanym przez PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

 Szkolenie obejmuje dwie sesje:

 sesja I 11-13 października 2019 r.,sesja II 9-11 listopada 2019 r.

 

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa. Udział w szkoleniu oraz pobyt i wyżywienie są dla uczestników bezpłatne.

 

Ankiety zgłoszeniowe są dostępne na stronie IPZ www.ipz.edu.pl

Wypełnione ankiety prosimy o przesłanie na adres e-mail: d.pastola@ipz.edu.pl  tel. 22 863 90 97 lub 22 863  87 38

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z pacjentami uzależnionymi po podstawowym programie terapii. Pacjenci tacy na ogół potrafią przez dłuższy czas utrzymywać abstynencję i radzą sobie z objawami uzależnienia, jednak nadal mają problemy emocjonalne, osobowościowe oraz trudności w relacjach i braki w umiejętnościach potrzebnych do radzenia sobie w życiu na trzeźwo. Psychoterapia tych problemów wymaga od terapeuty integrowania terapii uzależnień i psychoterapii innych zaburzeń, co wymaga stałego podnoszenia kompetencji.


 

Więcej informacji na stronie:

 

 

www.ipz.edu.pl

 Zadanie finansowane  jest ze środków  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016−2020

 

 
Czy jesteś uzależniony: od pracy, jedzenia, seksu?
W ostatnich latach coraz powszechniejszym problemem stają się uzależnienia behawioralne, zwane także uzależnieniami od czynności czy uzależnieniami niechemicznymi. W Polsce zaczęto mówić o nich szerzej wraz z powstaniem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który umożliwił m.in. sfinansowanie badań mających na celu określenie skali zjawiska uzależnień behawioralnych w naszym kraju, rozwój programów profilaktycznych i leczenie osób potrzebujących pomocy.
Czytaj całość…
 
'Uzależnienia behawioralne? - bezpłatne broszury do pobrania

Uzależnienia behawioralne – bezpłatne broszury do pobrania dla uczniów i rodziców szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 

Czytaj całość…
 
Uzależnienia behawioralne
Szanowni Państwo!
 
Z przyjemnością przedstawiamy Państwa komplet bezpłatnych materiałów informacyjno-edukacyjnych wydanych w ramach projektu „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.  Projekt został zrealizowany został na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem projektu jest ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi (Internet, gry komputerowe) wśród młodzieży gimnazjalnej. W plikach pdf  znajdą Państwo poniższe publikacje:

Czytaj całość…
 
Informacja o zmianie cen noclegu i wyżywienia od stycznia 2019 roku
Fundacja ETOH informuje, że od stycznia 2019 roku obowiązuje następujący cennik usług.
Czytaj całość…