Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Drukuj Email

Zapraszamy na dwa szkolenia

pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do podejmowania profesjonalnych działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności do tworzenia lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zaliczenia szkolenia w formie prezentacji/przygotowania pracy końcowej. Na zakończenie szkolenia absolwenci otrzymają: certyfikat.

ORGANIZATOR: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie.

 

REALIZATOR:  „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie.

 

PATRONAT NAUKOWY:  Pan prof.n.dr hab. Jerzy Mellibruda – Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

 

KIEROWNIK SZKOLENIA:  Pani Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.


KADRA: Zajęcia poprowadzą m.in. specjaliści profilaktyki uzależnień, certyfikowani psychoterapeuci z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

 

WYMIAR SZKOLENIA: Każde szkolenie składa się z 4 zjazdów (100h). DWA SZKOLENIA W TYM SAMYCH TERMINACH:

  • Zjazd 1:     11 - 13.09.2017 r.
  • Zjazd 2:      2 - 4.10.2017 r.
  • Zjazd 3:    18 - 20.10.2017 r.
  • Zjazd 4:    20 - 22.11.2017 r.

 

ADRESACI SZKOLENIA – pracownicy służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorzy gminnych programów; pracownicy lecznictwa odwykowego; przedstawiciele stowarzyszeń abstynenckich oraz osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.

 

MIEJSCE SZKOLENIA: Ośrodek Szkoleniowy Fundacji „ETOH”, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, mapa na stronie: www.etoh.edu.pl , telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia ze strony Fundacji ETOH: Pani Wioleta Bartnicka 22/439 03 11

UWAGA: Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.

TRANSPORT: Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

OSOBAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA SZKOLENIE  Z RAMIENIA MCPS  :
Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wołągiewicz - w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem  telefonu: 22 622 42 32 w 69.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Szkolenia i Konferencje.