Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji.

Program Rozwoju Osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji. Drukuj Email

 

Program Rozwoju Osobistego

w zakresie samokontroli i samoregulacji.

2019 r.

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają do udziału w Programie Rozwoju Osobistego (PRO) w zakresie samokontroli i samoregulacji. Jest to  program terapeutyczno-rozwojowy wzmacniający i rozwijający samokontrolę osób uzależnionych. 

 

 Projekt przeznaczony jest dla  członków stowarzyszeń abstynenckich po co najmniej 6 miesięcznej ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu.

 

Program składa z  62 godzin dydaktycznych (54 godziny warsztatów i 8 godzin wykładów) realizowanych w trakcie 3 sesji:

 

 • Sesja I: 5-7 kwietnia 2019 r.
 • Sesja II: 24-26 maja 2019 r.
 • Sesja III: 14-16 czerwca 2019 r.

 

PRO jest w całości finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny. W ramach programu mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Zasadniczym celem realizacji programu jest globalna poprawa funkcjonowania osób uzależnionych poprzez :

 1. diagnozę obszarów problemowych w zakresie samokontroli własnych emocji i zachowań, które generują różnego rodzaju trudności w bieżącym życiu uczestników programu,
 2. uczenie umiejętności, zarówno interpersonalnych jak i intrapersonalnych pomocnych w realizacji założonych celów i rozwiązywania problemów osobistych,
 3. lepsze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych,
 4. monitorowanie postępów  w zakresie wprowadzania w życie klientów zachowań związanych z samoregulacją,
 5. zwiększanie poczucia kontroli osobistej nad własnym życiem.
 6. Jest skierowany do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię uzależnień i aktualnie utrzymują  abstynencję, jednak w dalszym ciągu mają trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych.

  Kryteria udziału(liczba miejsc jest ograniczona):

 

Kryteria udziału:

 •   osoby będące co najmniej 6 miesięcy po ukończonej własnej  terapii uzależnienia od alkoholu,
 •   członkowie stowarzyszeń abstynenckich/współpracujący z stowarzyszeniami abstynenckimi  
 •   w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby utrzymujące co najmniej 2-letnią abstynencję od alkoholu.

 

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:PRO 2019

Nabór rozpoczyna się od 1 lutego 2019 r,

Zajęcia  odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6.


 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/839 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl;