Szkolenie nowych realizatorów dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych Drukuj Email

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów 

rekomendowanych programów profilaktycznych

-Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

oraz  Fantastyczne Możliwości

 

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Fundacja ETOH zapraszają na cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz Fantastyczne Możliwości dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowympodczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski.


Szkolenie przeznaczone jest dla:

·       nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,

·       pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawnych,

·       psychologów  pracujących w szkołach podstawowych,

·       pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN). 
 

Szkolenie składa się z 16 godzin dydaktycznych , w tym 4 godziny wykładów i 12 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni. Terminy szkoleń (do wyboru jeden):

10-11 marca 2018 r. BRAK MIEJSC !

17-18 kwietnia 2018 r.  BRAK MIEJSC !

19-20 maja 2018 r.  BRAK MIEJSC !

16-17 czerwca 2018 r. (Nabór od 15 marca)

17-18 listopada 2018 r.(Nabór nie został jeszcze rozpoczęty)

 

Szkolenie jest w całości finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020 i udział w nim jest bezpłatny.

  W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe (w tym pakiety materiałów PDD i FM) oraz całodzienne wyżywienie i jeden nocleg podczas zajęć.

  Program Domowych Detektywów oraz Fantastyczne Możliwości uzyskały rekomendację Zespołu ds. Rekomendacji i Oceny Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia.  Poziom rekomendacji - programy modelowe (najwyższy możliwy do uzyskana). 

Program Domowych Drużyn, powstał jako odpowiedź na obserwowany w drugiej połowie lat  90-tych XX wieku wzrost rozpowszechnienia problemów będących zagrożeniem dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania nastolatków, takich jak używanie substancji psychoaktywnych.  Programy powstały w oparciu o rzetelne podstawy teoretyczne oraz empiryczne dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które mogą przyczyniać się do sięgania przez młodzież po alkohol.

 

Program Domowych Detektywów adresowany jest do uczniów klas IV- V, Fantastyczne Możliwości dla klas V-VI.

 

Szkolenia odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6.

                                  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: Fromularz PDD i FM -prosimy przesyłać na adres e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl bądź faksem: 22/836-80-81 lub drogą pocztową na adres:  ETOH  Fundacja  Rozwoju  Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  01-254 Warszawa ul. Mszczonowska 6

 

Więcej szczegółów o zawartości programów znajduje się na stronie programów rekomendowanych:

Linki do  programu PDD  w systemie rekomendacji:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

 

Linki do  programuFM  w systemie rekomendacji:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fantastyczne-mozliwosci,16

 

 

 Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

                               tel 22/839 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl;