Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA Drukuj Email

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na

Konferencję szkoleniową dla profesjonalistów pracujących z członkami rodzin osób uzależnionych określanymi jako dorosłe dzieci alkoholików (DDA) oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA pn.

„Psychoterapia zaburzeń osobowości – problemy i strategie pracy”

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 19 września 2018 r.

w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH

W tym roku będzie to już 15 organizowana przez nas konferencja poświęcona tematyce DDA 

Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych specjalistów jak m.in. prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, dr Dorota Nowocin, mgr Annę Małecką. Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii.

 

Tematem przewodnim konferencji będzie psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. Syndrom DDA nie występuje wprawdzie w żadnej klasyfikacji chorób , jednak praktyka psychoterapeutyczna pokazuje, że wśród pacjentów DDA bardzo często występują zaburzenia kliniczne, w tym szczególnie często zaburzenia osobowości. Traumy dziecięce i dysfunkcjonalne relacje z rodzicami przyczyniają się do powstawania tych problemów. Psychoterapeuci stoją przed trudnym zadaniem pomocy tej grupie pacjentów.

W czasie konferencji chcemy przedstawić koncepcje rozumienia mechanizmów i schematów funkcjonowania osób z zaburzeniami osobowości oraz strategie pracy z pacjentami z różnymi typami osobowości.


 

 • Wykłady

„Zaburzenia osobowości a psychoterapia”- prof. dr hab. Jerzy Mellibruda  

Przedstawione zostaną różne zaburzenia osobowości i kierunki pracy nad nimi z perspektywy psychoterapii egzystencjalnej i humanistycznej

„Psychoterapia destrukcyjnych schematów osobistych u osób z zaburzeniami osobowości”  - prof. dr hab. Jerzy Mellibruda

Przedstawiona będzie koncepcja pracy nad zaburzeniami osobowości w psychoterapii integracyjnej oraz strategie rozpoznawania i pracy nad zmianą destrukcyjnych schematów powstałych w relacji z rodzicami.

„Psychoterapia zaburzeń osobowości w podejściu poznawczo-behawioralnym”- dr Dorota Nowocin

 Przedstawione będą strategie poznawczo-behawioralne w terapii osób z zaburzeniami osobowości.

„Metody pracy z osobami z osobowością border-line w psychoterapii Gestalt”- Anna Małecka

Przedstawione zostanie rozumienie i metody pracy z osobami boerder-line w psychoterapii  Gestalt

 • Proponowana tematyka warsztatów będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach m.in.

 1. Praca z osobami z zaburzeniem osobowości border-line w psychoterapii Gestalt - Anna Małecka
 2. Strategie pracy z pacjentami DDA z osobowością unikową- Maria Natorska/ Dorota Nowocin
 3. Problemy i psychoterapia DDA z osobowością histrioniczną- Jolanta Hojda
 4. Strategie pracy z pacjentami z osobowością narcystyczną- Anna Cylwik/Marta Wróbel
 5. Strategie pracy z pacjentami DDA z osobowością obsesyjno-kompulsywną- Magdalena Skibińska/ Agata Janasz-Osowska
 6. Strategie pracy z pacjentami uzależnionymi i współuzależnionymi z osobowością zależną- Iwona Kołodziejczyk
 7. Strategie pracy z pacjentem z osobowością z pogranicza wg Mary Leyden- Jolanta Siechowicz
 8. Strategie behawioralno-poznawcze w psychoterapii zaburzeń osobowości- Dorota Nowocin
 9. Strategie pracy z pacjentami DDA z depresyjnym zaburzeniem osobowości- Dorota Dyluś Beśka
 10. Praca z pacjentami z osobowością antyspołeczną- Dorota Brewińska
 11. Strategie pracy z pacjentami z osobowością zależną - Dorota Brewińska
 12. Rozumienie i psychoterapia DDA z osobowością bierno-agresywną- Zofia Sobolewska-Mellibruda

 

 • Seminaria:
 1. Trudności w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości wymiana doświadczeń - prowadzenie Dorota Dyluś-Beśka
 2. Rodzaje zaburzeń osobowości z wykorzystaniem filmu T.Millona przedstawiającego pacjentów z różnymi zaburzeniami osobowości- prowadzenie Agata Janasz Osowska
 3. Jak budować grupy wsparcia i samopomocy dla DDA?- Anna Pietrzak

 

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru 3 warsztatów. Wybór tematów będzie możliwy po zakwalifikowaniu uczestnika do konferencji.


Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi (w tym dodatkowy nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia). Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. - NABÓR ZAMKNIĘTY

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli