Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA Drukuj Email

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na 4-dniową

Konferencję szkoleniową dla profesjonalistów pracujących z DDA oraz przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA na temat lepszego rozumienia problemów osobistych  DDA oraz metod prowadzenia psychoterapii ich problemów i łagodzenia zaburzeń emocjonalnych,

która odbędzie się w dniach 3 - 6 grudnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.

 

Zajęcia edukacyjne będą odbywały się w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy takich wybitnych specjalistów jak: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda i dr n.med. Władysław Sterna, Dorota Węgrzyn, itd.  Zajęcia poprowadzą znani psychoterapeuci i specjaliści psychoterapii uzależnień. Program merytoryczny opracowywany został przez cenioną w środowisku ekspertkę Zofię Sobolewską – Mellibrudę.

 

HARMNOGORAM KONFERENCJI: Harmonogram DDA 2017

 

Wykłady

  • Psychoterapia zaburzeń lękowych i stanów depresyjnych - prof. dr hab. Jerzy Mellibruda  .
  • Ślady traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa jako źródła zaburzeń emocjonalnych u DDA- prof. dr hab. Jerzy Mellibruda.
  • Porzucenie czy zakończenie psychoterapii z pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi- dr Władysław Sterna.
  • Metody pracy z traumami w psychoterapii Gestalt- Dorota Węgrzyn . 

 

 

Warsztaty Tura A

  1. Smutek, przygnębienie, stany depresyjne jako ślady bolesnych doświadczeń. Strategie pracy psychoterapeutycznej.  –   Magdalena Skibińska
2. Rozumienie zaburzeń lękowych u DDA. Psychoterapia traumy - Jolanta Bać- Siechowicz
3. Życiorys traumą pisany. Praktyka pracy z narracją syndromu DDA. -Agnieszka Litwa-Janowska
4. Jak zmienić karabin na pług czyli o rozwoju potraumatycznym- Rajmund Janowski
5. Strategie pracy psychoterapeutycznej nad poczuciem winy i wstydu - Jolanta Hojda
6. Dramatyzacja jako metoda pracy nad zmianą destrukcyjnych relacji z innymi i ze sobą- Wiesław Kamiński
7. Rozpoznawanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na obecne problemy- Dorota Brewińska

 

Warsztaty Tura B

1. Praca nad traumami dziecięcymi  w podejściu Gestalt - Dorota Węgrzyn
2. Zmiana negatywnego stosunku do siebie- praca na ścieżce narracji osobistych- Anna Cylwik
3. Ciało zna odpowiedź- terapeutyczna praca ze straumatyzowanym ciałem wg Alexnadra Lowena- Barbara Antonowicz
4. Praca nad destrukcyjnymi schematami i problemami emocjonalnymi u osób współuzależnionych – Dorota Dyluś -  Beśka
5. Strategie pracy psychoterapeutycznej nad poczuciem winy i wstydu - Jolanta Hojda
6. Strategie pracy nad lękiem w terapii uzależnienia i współuzależnienia- Jacek Skrobot
7. Rozpoznawanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na obecne problemy- Dorota Brewińska

Warsztaty Tura C

1. Ciało zna odpowiedź- terapeutyczna praca ze straumatyzowanym ciałem wg Alexnadra Lowena- Barbara Antonowicz
2. Zmiana negatywnego stosunku do siebie- praca na ścieżce narracji osobistych- Anna Cylwik
3. Psychoterapia stanów depresyjnych uzależnionych DDA w pogłębionej fazie terapii-
Dorota Dyluś – Beśka
4. Metody pracy z chroniczną złością- Dorota Brewińska
5. Rozumieniu zaburzeń lękowych u DDA. Psychoterapia traumy - Jolanta Bać- Siechowicz
6. Praca nad destrukcyjnymi schematami i problemami emocjonalnymi u osób współuzależnionych w pogłębionej fazie terapii  – Joanna Sobczyńska
7. Praca wyobrażeniowa w psychoterapii skoncentrowanej na emocjach – Maria Natorska

Każdy z uczestników będzie miał możliwość wyboru po jednym z warsztatów z tury A, B oraz C.

Zapraszamy psychoterapeutów, psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień i przedstawicieli ruchu samopomocowego DDA oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką.

 

Właściwe rozumienie problemów osobistych DDA oraz metod prowadzenia psychoterapii ich problemów i łagodzenia zaburzeń emocjonalnych jest podstawą trafnej i skutecznej pomocy DDA. Chcemy pokazać jak można łączyć pracę nad psychologicznymi mechanizmami uzależnienia z pracą nad destrukcyjnymi osobowościowymi schematami i problemami emocjonalnymi. Konferencja będzie okazją do zwiększenia  kompetencji poznawczych i praktycznej wrażliwość na występowanie tych problemów u DDA.


Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz Konferencja DDA  – do dnia 27.10.2017 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem.

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

 tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI DDA: Harmonogram DDA 2017