Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję DDA Drukuj Email

Fundacja ETOH oraz  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na Konferencję doskonalącą  umiejętności  psychoterapeutyczne terapeutów  udzielających  świadczeń  zdrowotnych  osobom  z  zaburzeniami wynikającymi  z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym.


„Psychoterapia skoncentrowana na schematach osobistych w pracy z DDA mającymi  problemy w relacjach”

Konferencja odbędzie się w Warszawie w siedzibie Fundacji ETOH.


Konferencja odbędzie się w terminie 14 -16 sierpnia 2020 roku.

 

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 - udział w konferencji jest bezpłatny.

Bazę prowadzących stanowią certyfikowani psychoterapeuci, superwizorzy oraz trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z DDA i zajmujący się w psychoterapii transformacją schematów. Program merytoryczny konferencji został opracowany przez Zofię Sobolewską - Mellibrudę, certyfikowanego superwizora i psychoterapeutę PTP, kierownika Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród”, który jest placówką kliniczną Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

 

 

Podstawą merytoryczną programu szkolenia będą:

 

  •  Założenia koncepcji psychoterapii skoncentrowanej na schematach Jeffreya Younga.
  • Koncepcja destrukcyjnych schematów osobistych w psychoterapii integracyjnej przedstawiona w książce Jerzego Mellibrudy „Siedem ścieżek integracji psychoterapii”.
  • Strategie pracy nad transformacją schematów w psychoterapii integracyjnej. 
  • Rozumienie problemów w relacjach u DDA i psychoterapia tych problemów Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.

 

Proponowana tematyka warsztatów będzie koncentrowała się na następujących zagadnieniach m.in.:

  • Rozumienie i strategie pracy nad rozpoznawaniem zaburzeń i problemów w relacjach i tendencji schematycznych, które je powodują.
  • Metody i techniki pracy nad problemami w relacji w terapii skoncentrowanej na schematach J.Younga.
  • Strategie pracy nad transformacją schematów powodujących zaburzenia w relacjach w psychoterapii integracyjnej.
  • Wykorzystanie metody dramatyzacyjnej w pracy nad zmianą schematów z rodzicami.

Uczestnicy wybiorą spośród propozycji po dwa 6-godzinne warsztaty. Zajęcia będą odbywały się jednocześnie w podziale na 5 grup warsztatowych. Formularz zapisu na poszczególne warsztaty zostanie wysłany wraz z informacją o  zakwalifikowaniu do konferencji.

 

 


 

Kryteria udziału:
• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich z zakresu psychologii, itp.,
• deklaracja o zatrudnieniu lub osoby szkolące się na profesjonalistów pracujących z DDA, osobami uzależnionymi,
• osoby mieszczące się w grupie odbiorców: psycholodzy, psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień,
• przesłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

Konferencja jest finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020   - udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz noclegi. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

Tel: 604-616-122                     Tel: 604-660-231             e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl