Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Drukuj Email

    Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Fundacja ETOH oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w zajęciach, które zostaną zrealizowane podczas dwóch trzydniowych sesji (całoś szkolenia obejmują dwie sesje tj. 48 godzin zajęć):

I sesja 25 -27 września 2019 roku   i    II sesja 16-18 października 2019 roku.

   ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

  • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem). - Ośrodek Fundacji ETOH w Warszawie. 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego: Formularz_Gminy_2019   –. skanem na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Program merytoryczny szkolenia obejmuje 48 godzin zajęć, w tym: 35 godz. wykładów i 13 godzin warsztatów. Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował takie zagadnienia jak przygotowanie do budowy i realizacji gminnych programów, oraz kwestie związane z uchwałami w sprawie ograniczania dostępności alkoholu.

 

Program szkolenia: Program Gminy 2019

 

Zaangażowanie do współpracy  specjalistów  związanych między innymi z takimi instytucjami jak Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji pozwala nam zapewniać  wysoki poziom szkolenia.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, nocleg i parking (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem).

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Szkoleniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego:  Formularz_Gminy_2019     (z czytelnym podpisem - skan lub fax) na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81  zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 września br. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia przyjmowane będą wg. spełnienia kryteriów udziału i kolejności nadchodzenia zgłoszeń:

 

  • Pierwszeństwo w zgłoszeniach będą miały te gminy, które zadeklarują udział dwóch osób w szkoleniu.
  • W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach ze sprzedaży napojów alkoholowych do 50.000 zł
  •  Następnie będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach ze sprzedaży napojów alkoholowych do 75.000 zł., w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane osoby z gmin o dochodach do 100.000 zł.

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej (CEPP) Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89,        tel 22/439 03 11,     e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

 Do pobrania: Formularz_Gminy_2019

Program szkolenia:Program Gminy 2019

 

Zapraszamy!