Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolenie z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych

Szkolenie z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych Drukuj Email

Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zapraszają w dniach 6-7 listopada 2017 r. na:

 „Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych oraz Pełnomocników oraz koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych”.

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Członków gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych,
  •  pełnomocników ds. rozwiazywania problemów alkoholowych,
  • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych z zakresu przygotowania diagnozy lokalnych problemów alkoholowych.

 Projekt jest w całości finansowany ze środków NPZ na lata 2016-2020 - udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz_gminy  – do dnia 17.10.2017 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Każdy uczestnik weźmie udział w 16 godzinach dydaktycznych zajęć (realizowanych w trakcie 2 dni, w tym 8 godzin zajęć warsztatowych i 8 godziny zajęć wykładowych). W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione zajęcia, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, pełne wyżywienie, dwa noclegi (szkolenie rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych więc uczestnicy mają zapewniony nocleg na dzień przed szkoleniem).

 

Cel szkolenia:

  • Podniesienie jakości i efektywności działań́ podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
  • Podniesienie jakości przeprowadzanych diagnoz lokalnych obejmujących zagadnienia związane ze spożywaniem napojów alkoholowych.
  • Zwiększenie efektywności działań́ podejmowanych w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.
  • Podniesienie jakości monitorowania problemów alkoholowych w gminie.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w tym Wydarzeniu zachęcamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego Formularz_gminy  – do dnia 17.10.2017 r. na adres e-mailowy: profilaktyka@etoh.edu.pl, faxem: 22 836 80 81, osobiście w Fundacji ETOH – pokój 38.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem.

Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.  

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

 tel 22/836 80 89,                     tel 22/439 03 11,               e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli.

 

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020.