SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO Drukuj Email

SZKOLENIE DLA WYCHOWAWCÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z RODZIN

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM  W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Zadanie finansowane ze środków NPZ na lata 2016-2020         

                                                                                             

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych realizuje na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekt edukacyjne:  Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego - świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i innych miejscach pomocy dzieciom.

  Zapraszamy do udziału w trzydniowych szkoleniach w następujących zakresach tematycznych:

  •   Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka – 24 godz. zajęć.

              Terminy (do wyboru): 18-20 wrzesień lub 26-28 październik 2017 r. 

  • Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia – 25 godz.

               Terminy (do wyboru) 16-18  październik lub 24-26 listopad 2017 r. 

  • Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania -24 godz. zajęć.

               Terminy (do wyboru) 7-9 wrzesień lub 21-23 listopad 2017 r.

  Każda osoba może zgłosić się dowolnie na jeden, dwa lub wszystkie trzy moduły.Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach do wyboru.

Więcej informacji w kwestiach naboru uczestników można uzyskać:   Tel. 794- 523-911,  e-mail: npzprojekty@etoh.edu.pl 

  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Program prowadzony jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w związku z tym koszt udziału w każdym trzydniowym szkoleniu wynosi jedynie 50 zł (obejmuje koszty dydaktyczne, 2 noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia oraz materiały dydaktyczne).

 

Kryteria udziału:


  • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów magisterskich,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą,
  • osoby spełniające warunek miejsca zatrudnienia tj. mieszczący się w grupie odbiorców psychologów, pedagogów,
  • wychowawców świetlic i innych miejsc pomocy dla dzieci z grupy ryzyka oraz osoby przygotowujące się do takiej pracy

Formularz zgłoszeniowy elektroniczny do uzupełnienia pod poniższym linkiem :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtasSjnURb8rRItNu8xl8tp0eTuEBqugqpQnwb2toR9uhNSA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Formularz do poprania:  Formularz zg³oszeniowy-szkolenia

Zgłoszenia można wysyłać poprzez wypełnienie formularza elektroniczego lub pobranie pliku i odesłanie uzupełnionego formularza na adres e-mail  npzprojekty@etoh.edu.pl bądź faksem 22/836 80 81

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach, które odbędą się w Warszawie w Ośrodku Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6, Warszawa. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu - więcej szczegółów pod nr telefonu:  22/ 439 03 10

 

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe