Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Diagnoza problemów uzależnień jako punkt wyjścia do planowania skutecznych działań na poziomie lokalnym

Diagnoza problemów uzależnień jako punkt wyjścia do planowania skutecznych działań na poziomie lokalnym Drukuj Email

 ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym:

 •   wójtów, burmistrzów, prezydentów;
 • pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • członków  i przewodniczących komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • kandydatów na członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • osoby zainteresowanym prowadzeniem diagnozy/monitorowania na poziomie lokalnym.

do udziału szkoleniu on-line z obszaru profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych zgodnych z wymogami art. 4¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wymóg odbycia przeszkolenia członków KRPA, oraz w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 

Szkoleniu on-line

„Diagnoza problemów uzależnień jako punkt wyjścia do planowania skutecznych działań na poziomie lokalnym”

    

Informacje organizacyjne:

📅 14 lipca 2020 r.
🕘Godziny szkolenia: 15:00 – 17:15
💰Cena: 150 zł

 

 

Celem szkolenia będzie omówienie sposobów przeprowadzania diagnozy problemów uzależnień jak również wykorzystanie jej wyników do realizacji działań na poziomie lokalnym, w tym do opracowania lokalnej strategii przeciwdziałania uzależnieniom na kolejny rok. Zaprezentowane zostaną wyniki ogólnopolskich badań jak np. ESPAD 2019.  Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia badawcze stosowane w lokalnej diagnozie jak również będą mogli w części wykładu „pytania i odpowiedzi” omówić kwestie dotyczące realizowanych w ich gminie diagnoz i opracowywanych lokalnych strategii. 

 

 

 

 

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: Formularz_diagnoza_07 - zgłoszenia przyjmujemy tylko do poniedziałku 13 lipca br.

 

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

 

W ramach powyższego tematu zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań dotyczących problemu uzależnień zrealizowanych w latach 2018-2019 w tym m.in. wyniki ogólnopolskiego badania ESPAD 2019. Ponadto przedstawiona zostanie najnowsza analiza dotycząca wpływu epidemii koronowirusa na system pomocy osobom uzależnionym przeprowadzona w Polsce oraz zmiany jakie nastąpiły w systemie leczenia w wyniku epidemii COVID-19.  

 

Szkolenie będzie dotyczyć sytuacji międzynarodowej w obszarze problemów narkotyków i „dopalaczy”. Prezentacja danych ogólnopolskich stanowić będzie wstęp do dyskusji nad wykorzystaniem różnych danych w celu przeprowadzania diagnozy lub monitorowania na poziomie lokalnym. W ramach wykładu omówiony zastanie cel oraz zakres diagnozy, najczęściej stosowane metody badawczy jak również koncepcja wskaźników wraz ze źródłem danych do wskaźników stosowanych na poziomie lokalnym.

 

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się ze stosowaniem lub zlecaniem następujących badawczych metod ilościowych oraz  jakościowych: indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe (Focus grup), SWOT. 

 

Szkolenie zostanie uzupełniony o podstawy prawne prowadzenia diagnozy/monitorowania np. Narodowy Program Zdrowia czy Ustawa o przeciwdziałaniu Narkomanii z 2005 roku. W jego ramach zostanie omówione tworzenie lokalnej strategii w oparciu o powyższe dokumentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają publikację w PDF dotyczącą prowadzenia monitorowania problemu narkotyków na poziomie lokalnym jak również narzędzia stosowane w lokalnej diagnozie.  

 

FORMULASZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania : Formularz_diagnoza_07

 

METODA PRACY:

·        Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

 • W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia. Ważne: e-mail może trafić do: spamu lub powiadomień/ofert
 • Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie po pobraniu bezpłatnej aplikacji (zajmuje to dosłownie 2 min.)
 •  będziecie mieli Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem za pomocą sytemu wideokonferencji (wystarczy komputer, tablet lub smartfon ze sprawnymi głośnikami i mikrofonem – wystarczą te wbudowane w urządzenie) oraz porozmawiania i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

 • Pełną interaktywność szkolenia z prowadzącym;
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenera oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
 • Autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania i pracy własnej w pdf. wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
 •  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
 • Dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 

 i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU: Formularz_diagnoza_07

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko - webinar 14.07

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
I POTWIERDZENIE WPŁATY*
najpóźniej do 13 lipca 2020 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Uwaga. W przypadku konieczności otrzymania faktury w celu uiszczenia opłaty za szkolenie zwracamy się z prośbą o przesłanie oświadczenia w którym dana instytucja/płatnik zobowiązuje się pokryć za Państwa koszty udziału. Oświadczenie musi zostać podpisane i opieczętowane przez płatnika. Akceptujemy również umieszczenie podpisu i pieczątki płatnika na formularzu zgłoszeniowym wraz z danymi do wystawienia faktury. 

 

Zajęcia poprowadzi: Artur Malczewski - socjolog (Uniwersytet Warszawski). Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii (REITOX Focal Point EMCDDA) w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w którym pracuje od 1999 roku.

Polski przedstawiciel w Grupie Roboczej ds. Narkotyków w Brukseli (Horizontal Drugs Group). Uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących tworzenia monitorowania problemu narkotyków i narkomanii (Turcja, Północna Macedonia, Serbia, Ameryka Południowa i region Karaibów), profilaktyki (Gruzja), jak również europejskich standardów jakości w profilaktyce uzależnień (EDPQS) czy tematyki „dopalaczy” (I-Trend).

Obecnie koordynator pakietu trzeciego projektu „Budowanie skutecznej profilaktyki uzależnień w Europie w oparciu o analizę systemów profilaktycznych i szeroko zakrojone szkolenia zawodowe – ASAP-Training.” (http://asap-training.eu).

Prowadził szkolenia z zakresu profilaktyki w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Gruzji oraz Turcji jak również był prelegentem na konferencjach naukowych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii.

Autor ponad 150 publikacji dotyczących problemu uzależnień w języku polskim i angielskim, w tym broszury Wydawnictwa REMEDIUM – Fundacji ETOH. Wybrane publikacje książkowe: Artur Malczewski „Diagnoza problemów alkoholowych w gminach jako obowiązkowy punkt wyjścia dla działań prowadzonych przez samorządy” Fundacja Instytut Łukasiewicza 2017; Artur Malczewski, Michał Kidawa "Nowe substancje psychoaktywne w Europie. Skala zjawiska i przeciwdziałanie" Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2018.