Aktualności arrow Oferta szkoleń arrow Szkolenie on-line Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Szkolenie on-line Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Drukuj Email

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w

Szkoleniu on-line 

„Poza stereotypem. Praca z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”

 

SKORZYSTAJ Z WYGODNEGO SZKOLENIE ON-LINE:

 •   📅 3 spotkania co tydzień, w czwartki: 4 marca, 11 marca, 18 marca 2021 roku
 • 🕘Godziny szkolenia: 10:00 – 13:15
 •  💰Cena: tylko 400 zł / lub 450 przy wpłacie w dwóch ratach
 • 🕵️‍♀️ Promocja dla znajomych zgłaszających się razem

Liczba miejsc na warsztacie ograniczona.

Szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych zajęć, każde z trzech spotkań trwa 4 godziny dydaktyczne.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy stykają się z pacjentami z powodzeniem funkcjonującymi na wielu polach społecznych, jednocześnie pozostającymi pod destrukcyjnym wpływem uzależnienia od substancji chemicznych.

 Szkolenie polecamy:

 •    specjalistom terapii uzależnień,
 • instruktorom terapii uzależnień,
 • psychoterapeutom,
 • osobom będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień,
 • psychologom.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: Formularz_stereotyp prosimy przesłać najpóźniej do 24 lutego 2021 roku.

 

Zajęcia poprowadzi: dr Barbara Czardybon

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w procesie diagnozy uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków osób wykonujących prestiżowe zawody lub zajmujących eksponowane stanowiska, oraz w dalszej pracy terapeutycznej im dedykowanej. Lekarz, prawnik, biznesman – to tylko niektóre przykłady wysokofunkcjonujących osób trafiających do gabinetu terapeutycznego po pomoc. Wysokofunkcjonujący uzależnieni na pierwszy rzut oka niewiele mają wspólnego ze stereotypowym obrazem alkoholika z tzw. nizin społecznych. Przez wiele lat zachowują zdolność skutecznego działania, odnoszą sukcesy. O trudnościach w trafnym rozpoznaniu uzależnienia w tej grupie świadczyć może fakt opóźnienia o około 10 lat diagnozy w porównaniu do osób uzależnionych bardziej „klasycznie”.

Szkolenie nastawione jest na rozwijanie umiejętności planowania pracy terapeutycznej z wysokofunkcjonującymi osobami uzależnionymi. Jak się bowiem okazuje, „dotarcie” do tej grupy uzależnionych nie należy do łatwych zadań. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych osób wysokofunkcjonujących posiada specyfikę, której nie można ignorować.

Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę oraz wzmocnią kompetencje niezbędne do skutecznego motywowania osób wysokofunkcjonujących do podjęcia terapii odwykowej. Będą w stanie zaprojektować program terapeutyczny adekwatny do potrzeb wysokofunkcjonującej osoby uzależnionej. Będą mieć okazję do pogłębienia tematu współwystępowania uzależnienia od substancji chemicznych oraz pracoholizmu wśród osób wysokofunkcjonujących. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemowi tendencji nakładania na siebie presji w tej grupie uzależnionych.

 

 Inwestycja w szkolenie obejmuje: 3 spotkania warsztatowe każde po 4 godz. dydaktyczne - łącznie 12 godz. zajęć, materiały w wersji pdf, zaświadczenie w wersji pdf.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania :  Formularz_stereotyp

 

  Zakres tematyczny szkolenia:

 Moduł I: Diagnoza przy „grze pozorów”

 • Okoliczności zgłoszenia się na terapię: stres, przemęczenie, wypalenie zawodowe, „kryzys wieku średniego”.
 •  Objawy uzależnienia i ich maskowanie u osób wysokofunkcjonujących.
 • Dwa syndromy – Wysokofunkcjonujący Alkoholicy (HFA – High Functioning Alcoholics) i Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA/ACA – Adult Children of Alcoholics).
 • Rola aktywności zawodowej i społecznej w mechanizmach uzależnienia osób wysokofunkcjonujących.
 • Praca nad motywacją do podjęcia strategiczno-strukturalnej psychoterapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 Moduł II: Specyfika strategii pracy z „uzależnionymi” od własnego wizerunku

 • Znaczenie kontaktu indywidualnego, warunki udziału w grupie terapeutycznej.
 • Podstawowe problemy wysokofunkcjonującej osoby uzależnionej w relacji z samą sobą.
 • Praca ze wstydem oraz lękiem przed stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym.
 • Praca nad stratami w kontekście możliwości samorozwoju.

 Moduł III: Trudności i wyzwania w leczeniu odwykowym HFA

 • Praca jako wartość nadrzędna, modyfikacje planu pracy.
 • Wyzwania w terapii wysokofunkcjonujących uzależnionych kobiet.
 • Ryzyko nawrotu.
 • Profilaktyka zachowań suicydalnych w grupie wysokofunkcjonujących osób uzależnionych.

Szkolenie będzie mieć charakter interaktywny. Wśród planowanych metod dydaktycznych są dyskusje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, mini-wykład. W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować w podgrupach.

 

  METODA PRACY:

·         Zajęcia odbywają się za pomocą platformy Zoom .

W RAMACH SZKOLENIA ON-LINE GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

 •  pełną interaktywność szkolenia z prowadzącą;
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne trenerki oraz odpowiednio dobrane metody i techniki pracy;
 • autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania wysłane zaraz po zakończeniu zajęć;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji pdf.
 •  dla chętnych wersja papierowa zaświadczenia wysyłana pocztą na podany w formularzu zgłoszeniowym adres – za dodatkową opłatą.

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU- ZAREJESTRUJ się:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_stereotyp

 

 i ZAPŁAĆ ZA POMOCĄ PRZELEWU (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym):

Dane: ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji  i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01 – 254 Warszawa,

tytuł przelewu: imię nazwisko – „Stereotyp”

numer konta: PKO BP 84 1440 1101 0000 0000 0394 0306

KONIECZNIE PRZEŚLIJ SWÓJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 24 lutego 2021 roku I POTWIERDZENIE WPŁATY najpóźniej do 26 lutego 2020 roku NA ADRES (rezerwując sobie tym samym miejsce na szkoleniu): profilaktyka@etoh.edu.pl

 

Prowadząca: dr Barbara Czardybon – psychoterapeutka integracyjna, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka umiejętności psychospołecznych, wykładowczyni akademicka, autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Na jej doświadczenie zawodowe składa się staż w NZOZ „Ogród” – klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, a także praca w charakterze interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; obecnie zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracowniczka Collegium Medicum UZ. Prowadzi praktykę prywatną w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze, gdzie przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z uzależnionymi lekarzami.


W ramach szkolenia gwarantujemy autorskie materiały szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania w plikach pdf tuż po zakończeniu zajęć.

 

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz_stereotyp